Vekten av ære

Kulturnotat

Plikt er sådd i Elizabeth fra spedbarnstiden, plikten går foran ektemann, barn, egne ønsker, andres ønsker, foran retten til å velge sin identitet og privatliv. Plikten styrer til og med valg av trosretning.

Ny konge og ny festdag for Nederland

Samfunn

Med et penne­strøk over­før­te dron­ning Bea­trix tro­nen i Ne­der­land til søn­nen Willem-Alex­an­der tirs­dag for­mid­dag. Uten­for slot­tet jub­let ne­der­len­de­re kledd i oran­sje.