Gi det videre til dine barn

Kommentar

Vi skal gi Guds ord videre, men også fortellingen om Guds folk og hvordan de har blitt behandlet.