Gentester kan havne under treet

problematisk

Nå kan du ta en gentest hjemme som kan avsløre sykdomsrisiko, slektskap og etnisk opphav. Men gentester er ikke uproblematisk.

Ove Bjarne fikk Erna på sykebesøk

Nye Haraldsplass

Erna Solberg tok seg tid til å besøke pasienter da hun åpnet nye Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

Luthers musikksyn

Musikk

Luther er flere steder inne på at den jordiske musikk er et ufullkomment uttrykk for den himmelske musikk.

Kvinne fikk dødshjelp mot sin vilje

aktiv dødshjelp

En nederlandsk lege får kritikk for å ha gitt dødshjelp til en dement, eldre kvinne, som tydelig strittet imot.

Stadig flere unge på antidepressiver

nyheter

Antall brukere av medisin for depresjon, søvnvansker og AHDH i aldersgruppen 20 til 29 år har økt med 50 prosent fra 2005 til 2015.

Nå kommer nettapotekene

HELSE

Snart kan du lovlig handle reseptlegemidler på nettet. Fra onsdag blir det nemlig mulig å drive nettapotek her i landet.

Heller prat enn piller

psykisk helse

4565 jenter mellom 15 og 19 år fikk i fjor antidepressive medisiner. På ti år har legene økt reseptutskrivingen til unge jenter med 83 prosent, skriver VG. I Rådet for psykisk helse er vi rystet over denne utviklingen.

Skift kjønn med egenerklæring

juridisk kjønn

Snart kan nordmenn skifte kjønn på papiret uten å steriliseres. Det skjer nesten uten kritikk fra kristenfolket.

Og treet var i Gudejas hage

dagensdebatt

Hva betyr treet i en tid hvor man bør reflektere over hva som er medisin og hva som er uten praktisk bruk av kjemikalier ofte kalt det samme?

Kongens første besøk i Antarktis

se video

Kong Harald er for første gang ankommet det norske bilandet Dronning Maud Land i Antarktis. Han er til stede for å markere forskningsstasjonen Trolls ti første år som helårsstasjon.

Leger anklager Mads Gilbert

Nyheter

«Uvitenskaplig, politisk og oppfordring til vold». Slik omtaler fem israelske leger Mads Gilberts framstilling av den pågående Gazakonflikten.

En åpen debatt

Samfunn

Vi etterlyser større rom for den etiske refleksjonen og den brede debatten.

Tror på strengere senabortgrense

Samfunn

Nå blir det ulovlig å ta abort etter uke 22. Overlege Ola Didrik Saugstad tror grensen etter hvert kan bli strammet inn med enda en uke.

Gir ikke erstatning for Downs-barn

Samfunn

Høyesterett gir ikke kvinnen som søkte erstatning for å ha født et barn med Downs syndrom medhold. Kvinnen mente hun ble nektet fostervannsdiagnostikk og hadde krav på erstatning.

Legestudenter negative til abortreservasjon

Samfunn

Hele 85 pro­sent av medi­si­ner­stu­den­te­ne i Norge sier nei til at fast­le­ger bør få lov til å re­ser­ve­re seg mot å hen­vi­se til abort. Bare 10 pro­sent var po­si­ti­ve, viser en un­der­sø­kel­se.

Sår tvil om Downs-blodprøve

Samfunn

Spinkelt erfaringsgrunnlag og usikkerhet om treffsikkerheten gjør at lege Siri Fuglem Berg maner norske fagfolk og politikere til aktsomhet i vurderingen av blodprøven som kan avdekke avvik hos fostre.

Lite vellykket rusbehandling

Meninger

Meta­don må aldri bli en enkel løs­ning som man vel­ger av øko­no­mis­ke hen­syn eller man­gel på ka­pa­si­tet, frem­for å tilby be­hand­ling til men­nes­ker som sli­ter.

Advarer mot å spise oppdrettslaks

Samfunn

Kvin­ner, barn og ung­dom bør unngå å spise opp­dretts­laks. Det mener både flere nors­ke leger og in­ter­na­sjo­na­le eks­per­ter.