Finner frihet i fastetiden

Faste

Vi har frihet til å velge nesten hva som helst. – Men bare det du kan si nei til er du dypest sett fri fra, mener Kim Larsen.