Når Gud blir meir dommar enn far

Synspunkt

Eg har no vist nokre sentrale døme på at Petter Olsen må ta feil når han i Bibelen ser Gud meir som ein auga-for-auga-dommar enn ein oppdragande Far som rett nok kan tukta hardt.

Om «denne klippen» i Matt. 16,18

Guds ord

Med henvisning til Matt. 16,18 hevder romerkirken at paven er Peters etterfølger og hyrde for hele kristenheten. Men hva skal vi tenke om en slik bibeltolkning?

Sann og rett faste

andakt

Anger og bønn skal drive oss nærmere Gud.

Å elske seg selv

andakt

Går det an å elske seg selv uten å være selvopptatt?

Gjorde kjøpesenter om til kirke

advent

Manglerud menighet tredoblet oppmøtet på gudstjenesten da de flyttet den inn på det lokale kjøpesenteret.

Josefs forbilledlige lydighet

prekenhåndboka

Tradisjonelt sies det at Lukas forteller beretningen om Jesu underfulle unnfangelse og fødsel «fra Marias synsvinkel», mens Matteus forteller den «fra Josefs synsvinkel».

Jesus som Guds sønn

prekenhåndboka

Da Jesus mettet fem tusen i ødemarken, innbød han i samme åndedrett folk til å identifisere brødunderet som en parallell til mannaunderet. Dermed ville de også kunne identifisere Jesus som den nye Moses (5 Mos 18:15).

Den endelige dommen

andakt

Siste søndag i kirkeåret minner oss om det som en dag skal skje på den store oppgjørsdagen.

Ved sine fulle fem

andakt

Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne Jesus. Vi trenger hans nærvær som aldri før!

En større hensikt

andakt

Vi søker etter en plan for livet, og aller helst skal det være Guds optimale plan. Hva er hans plan, spør pastor Gina Gjerme i andakten.

Se til oss 
i nåde!

andakt

Vi trenger også å be om Guds nåde og barmhjertighet, slik vi møter den i Jesus. Han kaller den enkelte av oss og Guds menighet til fornyelse.

Jesu egne ord 
om Halloween

prekenhåndboka

Ordet «Halloween» er en engelsk forkortelse for «All Hallow’s Eve», på norsk: Allehelgensaften. I evangelieteksten på Allehelgensdag gir Matteus oss Jesu egne ord angående Halloweens sanne helgener.