Ateistisk utgangspunkt for vitenskapen

vitenskap

Det ser ut til at ateister i våre dager har fått allmenn aksept for at det ateistiske utgangspunkt er det eneste gyldige innenfor vitenskapelig arbeid.

Stor nok tro

andakt

«Jeg vil fylle all din trang i herlighet, men da må du være villig til å stige ned. Du må la meg få innta kongeplassen i livet ditt.»

Hvem var Maria Magdalena?

påske

Hun har gitt navn til den kanskje mest kjente og oftest sungne påskedagssalmen i både Norge og Norden. Da «Å, salige stund uten like» ble publisert første gang i 1890 var det med tittelen «Maria Magdalenas jubel». Hvem var denne Maria? Hva vet vi om henne?

Lukas 3,15

andakt

Tiden er overmoden for et åndelig klimaskifte.

Nådens ansikt

andakt

Før Julenatt hadde ingen sett Gud i ansiktet og fått leve.

Josefs forbilledlige lydighet

prekenhåndboka

Tradisjonelt sies det at Lukas forteller beretningen om Jesu underfulle unnfangelse og fødsel «fra Marias synsvinkel», mens Matteus forteller den «fra Josefs synsvinkel».

Ved sine fulle fem

andakt

Hva ingen andre i verden kunne, det både ville og kunne Jesus. Vi trenger hans nærvær som aldri før!

På vegne av sitt folk Israel

dagensdebatt

Mange har prøvd å følge med i debatten om boka av Jeremy Hoff. Mange avfeier boka. Den bygger angivelig på et gammeltestamentlig gudsbilde. Men da glemmer de at når Gud i NT viser oss så stor kjærlighet, er det alvorligere å avvise ham.

Det viktigste

andakt

Å være ved hans føtter. Det er ditt privilegium.

Velsignede juletid!

julefred

Sjelden har julen vært mer velkommen enn i år. Det er kjærkomment når vi kjenner litt av freden som julen bringer med seg.

Biskoper som ikke trøster Israel, men islamister

israel

Ifølge evangelisten Lukas, ble Jesus kalt «Israels trøst» kort tid etter fødselen. En kirke som hver adventstid går til frontalangrep mot den moderne staten Israel trøster nok svært få, bortsett fra islamister, kommunister, nynazister og palestinske nasjonalister som forenes i drømmen om å se Israels fall.

En virkelig god nabo

andakt

Jesus møter en lovlærd mann. Han stiller Jesus et spørsmål. Det er godt å stille spørsmål. I hvert fall når det er oppriktig ment.

Fortell mer, Barnabas!

andakt

Misjonærer, fortell mer! Det dere sier, inspirerer oss, skriver Egil Sjaastad i andakten.

Morgenmøte

Kristenliv

Det går an å møte Gud til alle døg­nets tider. Men får du det til, vil du kanskje opp­da­ge at mor­gen­møte med Gud er en spe­si­ell gyl­len stund.

Navnet Jesus blekner aldri!

Kristenliv

Vi møter evig­he­ten i Jesus. I Jesus får tiden sitt mål og sin me­ning. I møte med Guds kall i dag av­gjø­res vår evige skjeb­ne.