Satser videre på egen kjøl

sjømannsmisjonen

Et enstemmig landsmøte i Den indre Sjømannsmisjon (DISM) sa nei til å oppløse organisasjonen. Det var også full enighet om ikke å fusjonere med noen andre.

Lien trekker seg som statsråd

politikk

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp), som havnet i hardt vær da han åpnet Lofoten-områder for oljeselskaper, er etter det NTB erfarer ferdig som statsråd.

De tause biskopene

lederartikkel

Mens Midtøsten tømmes for kristne er norske biskoper tilsynelatende mer opptatt av å kjempe mot oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja enn for sine trossøsken i den arabiske verden.

Liturgistrid til siste slutt

DEN NORSKE KIRKE

Knivingen om vigselsliturgiene fortsatte i Kirkerådets møte torsdag og kommer til å vedvare helt til siste ord er sagt i Kirkemøtet neste år.

Astrid (27) taler i fullsatt konserthus

125-årsjubileum

En gruppe kvinner fra Bergen startet det som nå er Norges største misjonsorganisasjon. 125 år senere skal igjen en ung kvinne varme opp misjonshjertene.

Plan og spontanitet hos pinsens to bestevenner

pinseilden

Det er en stund siden pinsevenners trosutøvelse ble beskrevet som «orgier i religiøs ekstase». Men pinseilden brenner fortsatt. Den er bare blitt mer frisert.

Anne-Marie (87) kjempet mot homoflagg – hedret med pris

bibel og bekjennelse

Anne-Marie Bergan (87) fra Kabelvåg fikk nylig Bibel- og bekjennelsesprisen. – Du er en uredd forsvarer av Guds ord, sa daglig leder i For Bibel og bekjennelse (FBB) som deler ut prisen.

Gjennom Bibelen på rundt 85 timer

bibelmaraton

Pål Sverre Aasen skal legge seg tidlig i påsken. Fire netter på rad må han stå opp for å lese høyt fra Bibelen.

Sett av politikken

kvinners kamp

Det var ingen i de kristne miljøene som så Ingvild Ofte Arntsens talenter, ønsker om utfordringer og ambisjoner. Det gjorde derimot KrFU.

Stor avstand mellom de borgerlige

Samfunn

En Høy­re-Frp mindre­talls­re­gje­ring vil sam­men med Venst­re ha fler­tall - og kan banke gjen­nom flere saker Kris­te­lig Folke­par­ti har kjem­pet hardt mot i re­gje­rings­son­de­rin­ge­ne.

Vraker tradisjonell norskundervisning

Samfunn

- Det er ikke noe feil med hodene til de som kommer på norskundervisning, sier norsklærer for arbeidsinnvandrere, Jan Ekhorn. Han dropper pugging av grammatikk og terping på verb og er strålende fornøyd med resultatet.

- Alle må få mer ut av å sitte i regjering

Samfunn

Flere kom­pli­ser­te saker skal drøf­tes når de bor­ger­li­ge par­ti­ene møtes man­dag. Alle må mene at de får mer ut av å sitte i re­gje­ring enn å stå uten­for, sier Høy­re-le­der Erna Sol­berg.

Hareide og Skei Grande danner front mot Frp

Samfunn

Med olje­vern som vik­tigs­te kort går Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re tre uker før val­get sam­men i et for­søk på danke ut Frem­skritts­par­ti­et fra re­gje­rings­bor­det.

SV vil la all ny olje ligge

Samfunn

SV sier nei til olje- og gass­virk­som­het i alle nye om­rå­der. Par­ti­et går også inn for å farge olje­fon­det grønt, men må regne med mot­stand fra re­gje­rings­part­ner­ne.

KrF med tipunktsliste foran valget

Samfunn

Kris­te­lig Folke­par­ti leg­ger fram ti valg­kamp­sa­ker for kjerne­vel­ger­ne, men flere av dem vil møte mot­stand blant part­ner­ne på bor­ger­lig side.

Kirken og politikken

Meninger

Kir­kens man­dat er ulø­se­lig knyt­tet til Guds ord. Det er vik­tig at både pres­ter og valg­te or­ga­ner opp­trer der­etter.

Ap skal ta stilling til oljeutvinning i Lofoten i 2015

Samfunn

Ap-lands­mø­tet kom­mer søn­dag for­mid­dag til å si ja til å star­te kon­se­kvens­ut­red­ning al­le­re­de nå, men ut­set­ter til 2015 å ta stil­ling om om­rå­de­ne uten­for Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Senja skal åpnes for olje­virk­som­het.

Sp avviser oljevirksomhet i Lofoten

Samfunn

Sen­ter­par­ti­ets lands­møte av­vis­te søn­dag med stort fler­tall for­sla­get om del­vis åp­ning av hav­om­rå­det Nord­land VI uten­for Lo­fo­ten og Ves­ter­ålen.

- Eg fryktar ikkje sperregrensa

Samfunn

Partileiar Liv Signe Navarsete skal kjempe for å behalde den raudgrøne regjeringa ved neste val. Men først skal ho leike med barnebarna i påskefjellet.

Høyre-partnere skal hindre oljevirksomhet

Samfunn

Høy­res po­ten­si­el­le re­gje­rings­part­ne­re Kris­te­lig Folke­par­ti og Venst­re står sam­men med So­sia­lis­tisk Venstre­par­ti og Rødt for å hind­re all olje­virk­som­het uten­for Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Senja.