– Rettstilstanden for friskoler er den samme

diskriminering

Å holde andakter, være med elever og utvikle den kristne identiteten ved skolen kan gi lov til å forskjellsbehandle ansatte, mener likestillings- og diskrimineringsombudet.