I fakkeltog mot rasistiske fordommer og hat

Samfunn

Lør­dag var det 75 år siden Krys­tall­nat­ten, da na­zis­te­ne ra­ser­te jø­dis­ke hjem, grav­ste­der, bu­tikk­lo­ka­ler og bede­hus i Tysk­land. Hel­gens mar­ke­ring viste at det fort­satt er behov for å kjem­pe mot frem­med­frykt og ra­sis­me.

Tyskland minnes Krystallnatten

Samfunn

I Ber­lin har flere bu­tik­ker klist­ret pla­ka­ter på vin­du­ene sine for at det skal se ut som om de er knus­te.