Tarjei Gilje: Moden radikalitet

misjon

Hvordan får vi sunn radikalitet til å passe inn i kunnskapssamfunnets forventninger til utdannelse og formell kompetanse?

Hva bør NRKs morgenandakt være?

leder

Spørsmålet blir igjen aktualisert når mormoneren Ole Podhorny denne uken skal forkynne for det norske folk gjennom Morgenandakten.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?

Hareide refser Aps kirkepolitikk

Samfunn

- Arbeiderpartiet fortsetter en tradisjon med å overstyre kirken og opptrer som selvoppnevnte erkebiskoper, sier KrF-leder Knut Arild Hareide etter Ap-landsmøtets liturgivedtak.