Kvinner i bresjen for nye menigheter

kirkeplanting

Misjonskirken Norge har jobbet strategisk med menighetsplanting de siste syv årene. Kvinner har stått sentralt i arbeidet.