Bibelskoleelever ble statister i Jesu hjemby

røtter

I høst har norske elever kombinert bibelstudier i Jerusalem med praksis i Nasaret. – Jeg har fått et større innblikk i den kristne troens røtter, sier Lena Eliassen (23) fra Skien.

Langt bortom rømd som blånar

ukens salme

– Den skal følge meg til siste slutt, sier Eldbjørg Therkelsen om sin favorittsalme.

Navnebror og kongevenn

jubilanter

Både Kong Harald og Harald Stalheim fyller 80 år i dag. Mens kongen har «Alt for Norge» som sitt valgspråk, er det Israelsmisjonen som er livskallet til Stalheim.

Der jernteppet aldri falt

lederartikkel

Stefanusalliansen fyller 50 år. Det er tankevekkende at de i jubileumsåret mener at det på nytt er grunn til å vende oppmerksomheten mot de tidligere Sovjet-statene, snart tre tiår etter jernteppets fall.

Bygger sykehjem for 50 millioner

israelsmisjon

De messianske jødenes aldershjem i Israel bygges ut med egen sykehjemsavdeling. Her får beboerne omsorg og pleie til de flytter «helt hjem».

Fikk misjonsverv «i arv» fra svigermor

israel

Interessen for misjon videreføres ikke lenger automatisk fra generasjon til generasjon. Israelsmisjonen satser målbevisst for å sikre rekrutteringen.

Siste gave til Israel

ISRAELSGAVER

To Israel-organisasjoner fikk begge over 8 millioner kroner i dødsbo i fjor.

– Brannene er terror mot Israel

FLERE PÅGREPET

Store mannskaper kjemper videre mot en rekke kratt- og skogbranner. Statsminister Benyamin Netanyahu sier ildspåsettere vil bli regnet som terrorister.

Det viktigste kallet

NYHETSKOMMENTAR

Min mor tilbrakte tre måneder på kibbutz i Israel da hun var 20 år. Sammen med en venninne fikk hun oppleve dette fantastiske landet på nært hold. Det gjorde noe med henne, og etter hvert med familien vår. Men i en del år var Israel som emne noe som særlig tilhørte min mor, og som vi andre i familien forholdt oss litt mer distansert til. Mangfoldige turer til Israel senere tror jeg det er dekning for å si at dette har forandret seg.

Nordmenn gir stadig mer til Israel

ISRAELSGAVER

Jofrid Hansen og Harald Dahlstrøm støtter begge tre Israel-organisasjoner. De er blant mange som sørger for at gavestrømmen til Israel nådde rekordhøye 72 millioner kroner i fjor.

– Overgrep å ikke drive jødemisjon

POLARISERT

Kristen misjon blant jøder i Israel møtes med ytterliggående standpunkter på begge sider. Noen mener misjon er et åndelig holocaust, andre at det er et overgrep å ikke forkynne Jesus for jødene.

Hjem til jul - på Askøy

gjenforening

Raed Almasou fikk tidenes julegave. Han får komme hjem til jul. Nå kan han endelig feire med kvinnen han elsker.

Avlyser misjon blant jøder

misjon

Et banebrytende dokument slår fast at Den romersk-katolske kirke på prinsipielt grunnlag avviser å ha institusjoner som driver misjon blant jøder. Norsk misjonsleder er ikke begeistret.

Dekker festbord for Jerusalems fattige

verdighet

Verdighet: Med treretters middag, levende musikk og pyntede bord gir de fattige jøder og arabere følelsen av å bli servert på en flott restaurant.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Misjonskjempe er død

radioprest

Norsk-ungarske Laszlo G. 
Terray var opptatt av at østeuropeiske jøder 
skulle få høre det kristne budskapet. 8. august 
døde han, 91 år gammel.

Samler ressurser

israel

Siden 1955 har Den Norske Israelsmisjon disponert Immanuelkirken i Tel Aviv. Men det utadrettede arbeidet drives med støtte fra flere nordiske søsterorganisasjoner

Oppdager Jesu jødiske bakgrunn på nytt

forskning

Jødiske forskeres rolle for å heve 
bevisstheten om at Jesus var jøde har vært temaet for Hilde Brekke Møllers doktorgradsarbeid.

Uteblir fra aksjon for Israel

israel

Israelsmisjonen er ikke representert når 
rundt 60 kristne ledere og pastorer inviterer
 til solidaritetsmarkering med jødene og Israel 
i Oslo søndag.

Vanskelig kamp mot 
erstatningsteologien

misjon

Israelsmisjonen støtter Israels rett til landet og sier løftene til Israel står ved lag. Men 
de innrømmer at dette er krevende å konfrontere palestinske kristne med.

Kristen ungdom bryr seg lite om Israel

generasjonsskifte

Det er langt mellom unge som er aktive i ulike organisasjoner som arbeider for Israel. Mye tyder på at det er vanskelig å rekruttere nye israelsvenner.

Kjærligheten til jødene

dagens leder

Kjærligheten til jødene og omsorgen for deres evige frelse skulle leve i enhver kristen, skriver Tarjei Gilje på lederplass i Dagen.

- Israel-boikott bommer på målet

Israel

Lederne i Acta, Imf Ung, Ungdom i Oppdrag og Return2Sender nekter å delta i KFUK-KFUMs boikott av israelske varer. - Her er det kristne europeere som plukker ut en jødisk stat som syndebukken som skal kneles. Dette ønsker vi ikke å være med på!

Styrker arbeidet i Øst-Europa

Israel

Israelsmisjonen utvider sam­ar­bei­det med den lu­thers­ke kirke og indre­mi­sjons­be­ve­gel­sen i Un­garn.