Ønsketenking om islam

åndskamp i europa

Det er merkeleg at profesjonelle folk i Herrens teneste bagatelliserer den største utfordringa for den europeiske kultur og levemåte: imperialistisk islam.

Siv og jeg

frispark

Man kan som skribent aldri ta ansvar for enhver fortolkning av det en sier, men om veldig mange misforstår det man sier, er det kanskje ikke alle andre som gjør noe galt.