Sint? Fornærmet?

andakt

«Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede» (Ef 4:26).

Tårer

andakt

Skatten

andakt

Frihet!

andakt

Be

andakt

Reiser til Mali for egen regning

frivillige

Liv (52) og Håkon (62) Simonsen traff hverandre i Mali. Nå er de tidligere misjonærene tilbake 
i Vest-Afrika, og flybillettene har de bekostet selv.

Salomos treskjærere

andakt

La oss ta turen til Salomos tempel. Hva ser vi? Et praktfullt byggverk. Her har en idé dominert: Israels Gud er en stor Gud, vi bygger til ære for ham.

Hva er lykke?

andakt

«Herre, hva er lykke? Blott å eie deg.»

Vær et forbilde

andakt

« – men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 1.Tim. 4,12.

Rene av hjertet

andakt

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Matt. 5,8.

Ta sjansen!

andakt

«Min rettferdige skal leve ved tro; men trekker han seg unna, har min sjel ingen glede i ham» (Heb 10,38).

Tilfredse kristne

andakt

«Men for meg er det godt å være nær Gud» (Salme 73,28).

Jesus og gjengen

andakt

«Jesus dro ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele Galilea fulgte etter» (Mark 3,7).

Gud har regien!

andakt

«Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen» (Ef 1,3).

Et trygt sted

andakt

«Herrens navn er et festningstårn, den rettferdige løper dit og finner vern.» Ordspr. 18,10.

Varsomt

andakt

Som hyrden skal han gjete sin hjord og samle lammene i sine armer. Han skal bære dem ved barmen og lede deres mødre varsomt. (Jes 40:11)

Kristus er sannheten

andakt

«For vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten». 2. Kor.13,7.

Tro

andakt

«Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Lukas 1:45

Forsvarsløs

andakt

Om du har opplevd urimelige ting, når livet blir for tøft, kan det være fristende for andre å forsvare Gud. Så du kan bevare troen.

Anerkjent

andakt

Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Matt 3:17

Jesu metode

andakt

Mannen ved Betestadammen hadde gjort alt riktig. Likevel manglet det at han kom først uti vannet, så han kunne bli helbredet.

En ny sang

andakt

Det står mye i Bibelen om sangen til Herrens ære og pris. Å synge glad om Jesus og frelsen er også et sterkt vitnesbyrd for verden.

Verdens beste kokk

andakt

Det en serverer må være i pakt med Guds Ord og løftes fram av Den Hellige Ånd. Det hjelper ikke med gode kokker om maten er bedervet.

Sinnasnekkeren

andakt

«Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» 1. Johannes 1,9.

Lærerikt om Hans Nielsen Hauge

bokanmeldelse

Samstundes som boka står godt på eigne bein, vert ho med det som eit supplement til andre framstillingar av Hauge, haugianarane og haugianismen

Systeminnredning

andakt

«Bevar ditt hjerte fremfor alt det som bevares; for livet utgår fra det.» (Ordspr 4,23)

Å beskjære et tre

andakt

«Jeg er vintreet, dere er greinene.» (Joh 5, 5-6).

Så mange slags påfunn

andakt

«Se, dette er det eneste jeg har funnet ut: Gud skapte mennesket som det skulle være, men de prøver så mange slags påfunn.» Forkynneren 7,29

Brokollaps

andakt

Noen åndelige broer vet vi vil kollapse. Det er broer en bygger for å prøve å nå over syndegapet mellom Gud og mennesker med andre materialer enn dem vi finner i korsets evangelium.

Åndens fattigdom

andakt

Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. (Matt 5,3)

Reddet av en blodgiver

andakt

Vi er reddet fordi noen gav sitt blod for oss, og har du litt kristen kunnskap vet du at det er Jesu død på korset vi snakker om.

I Herrens hender

andakt

Ikke alltid ser vi Guds hånd like tydelig, men like så sikkert som himmelen er blå over skyene, er det at Gud både ser deg og gir deg det du trenger dag etter dag.

Din store verdi

andakt

Det finnes ikke noe gudsforlatt sted. Vitner det ikke om at du og jeg er av uvurderlig verdi i Guds øyne?

Æret og velsignet

andakt

Han tok bort både vanæren og forbannelsen. I Ham er vi æret og velsignet. Amen.

Et Guds verk

andakt

«Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade.» Salme 126,3.

Andrefiolinistene

andakt

Hva ville et orkester vært uten andrefiolinister?

Et herlig maleri

andakt

«Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet» (Gal 3:1)

Ingen forskjell

andakt

Skal en bli frelst, må det bli av nåde. Av samme nåde.

Møtte Jesus i iransk fengselscelle

Møtte Jesus

Liggende på gulvet i en fengselscelle i Iran erfarer han at Guds lys trenger gjennom mørket. – Jeg måtte lære meg å glemme min smerte, forteller Dan Baumann.

Genial apostel?

andakt

«Jeg skal bøye meg for ham fordi han har guddommelig myndighet. Den guddommelige myndigheten er det kvalitativt avgjørende.»

Svar underveis

andakt

Trygve Bjerkrheims kjente sang, «Det er makt i de foldede hender» har betydd mye for mange.

Samme familie

andakt

«Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie», Ef. 2.

Mange trær – lite frukt

Kristenliv

«Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort», sier evangeliet. Dette bibelordet fører oss rett inn i dagens situasjon i Norge.

«Prøv meg»

andakt

«Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led meg på evighetens vei. Se om jeg følger avguders vei, og led meg på evighetens vei!», Salme 139.

Den bedende erkebiskopen

Kristenliv

I Anthony Blooms bønneskole får vi vite hva forbønn virkelig handler om: Å totalt identifisere seg med den man ber for.

Skjult badeparadis med misjonsrøter

MISJONSHISTORIE

I ein sveitservilla ved Oslo-fjorden har norske misjonærar på sommarferie kunna nyte sjø og svaberg i over 70 år. No er strandperla Bakken open for alle.

Hjelp til daglig bønneliv

Bokanmeldelse

Det er å håpe at mange vil la denne boken bli til inspirasjon, slik at bønn kan få skape liv og nye perspektiver inn i kristenlivet.

Trøst og kraft

andakt

«Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte …» Sal. 34,19.

Likevel

andakt

Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg.

Stadig fornyelse

andakt

«Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom.»

Skremt av Gud?

andakt

«Kom og se hva Herren har gjort, han som gjør skremmende ting på jorden!» (Salme 46,9).

Egget og fuglen

andakt

Vi må komme oss ut og fly inn i det nye livet som Jesu oppstandelse bærer bud om.

Ikke alene

andakt

«Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.» (Joh 15,15)

Frukt som varer

andakt

«Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22-23).

Eiendomsrett og bruksrett

andakt

«Se, himmelen og himmelen over alle himler, jorden og alt som finnes der, tilhører Herren din Gud» (5 Mos 10,14).

Ledere vi gjerne følger

andakt

«Men hele Israel og Juda holdt av David, for det var han som førte dem ut i kamp og hjem igjen» (1 Sam 18,16).

Ta imot formaning!

andakt

«Den som ikke tar imot formaning, forakter seg selv, den som lar seg vise til rette, kjøper seg innsikt» (Ordspr 15,32).

Skje din vilje

andakt

«Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: ‹Vil du bli frisk?› » (Joh 5,6).

En åpen port

andakt

«Det er en port som åpen står inn til de gylne saler, der glansen som fra korset går om Jesu nåde taler».

Løsepenge

andakt

«Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Matt. 20:28.

Ansvar

andakt

«Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.»

– Jesus er turlederen vår

friluftsfestival

«Tru på tur» er temaet når Normisjon og KRIK går saman om å lage friluftsfestival for familien.

Guds «men» og vårt

andakt

Guds «men» og våre «men» fungerer stikk motsatt. Der våre «men» gjør oss motløse og oppgitt, er Guds «men» til inspirasjon og nytt pågangsmot.

Tomhendt innfor Gud

andakt

Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom er å ta imot. Jo mer tomhendte vi står innfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Jesus snakker

andakt

De var slått av undring over hans lære, står det i Markusevangeliet, «for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde» (Mark 1:22).

Guds tanker

andakt

Ofte aner vi ikke hvor langt vi er fra Guds tanker. Vi er stolte, og tenker at vi er da kristne, og vet Guds tanker. Eller vi er rett og slett ikke bevisste.

Rett sted

andakt

«Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.» 1 Kor 13:13–14:1

Vern og ord

andakt

«Du er mitt vern og mitt skjold, jeg venter på ditt ord.» Salme 119:114

Røst

andakt

Oppe i den hellige kisten til Israelsfolket lå det to steintavler, hvor Gud hadde skrevet sin lov, de ti budene, «vitnesbyrdet», om Guds hellighet, og folkets synd.

Gud stakk ikke av og gjemte seg

andakt

«Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet.»

Hvile

andakt

Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Heltedåd

andakt

Aldri skal vi slutte å takke Ham for Hans verk for oss.

Glad med glade?

andakt

Gleder vi oss over at det går bra for våre brødre og søstre, selv om vi ikke er i samme menighet?

Arv

andakt

Har du tenkt på at Jesus har gjort dem som tror på Ham til medarvinger?

Det ufødte barn

andakt

Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik.

Død uten nøkler

andakt

En av mine forkynnervenner sier det slik: «Kristus har nøklene. Døden har ikke lenger nøklene til eget hus.»

Glem ikke Jesus

andakt

«Om du møter meg og glemmer meg, mister du ingenting. Om du møter Jesus og glemmer Ham, mister du alt», er det sagt.