Er politikerne i stand til å lytte?

synspunkt

Når jeg snakker med foreldre med minoritetsbakgrunn er det særlig én ting de gruer seg ekstra mye til. Nemlig den dagen deres egne barn kommer hjem og forteller at noen har kalt dem for svarting, muslimjævel, eller bedt dem pelle seg ut av landet.

Konvertitters rettssikkerhet

LEDERARTIKKEL

Det kan synes som om konvertitter med muslimsk bakgrunn ofte møtes med en farlig miks av mistenksomhet og kunnskapsløshet hos norske innvandringsmyndigheter. Det er i så fall ikke en rettsstat verdig, skriver Dagen på lederplass.

Frp samler inn penger til streng innvandringspolitikk

POLITIKK

Fremskrittspartiet har startet sin egen innsamlingsaksjon til støtte for en streng innvandringspolitikk som svar på Kristoffer Joners innsamling til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Stang: – Skal ikke holde Listhaug i tøylene

politikk

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) ble fredag utnevnt til statssekretær for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Han avviser at han er brakt inn for å gi regjeringens innvandringspolitikk et mykere ansikt.

Kan stjele kristne velgere

politikk

For første gang siden Sylvi Listhaug (Frp) ble statsråd, møter hun KrF­leder Knut Arild Hareide til debatt.

Leger Uten Grenser nekter å ta imot statlige penger

asylpolitikk

I protest mot EU-landenes flyktningpolitikk nekter organisasjonen Leger Uten Grenser (MSF) heretter å ta imot offentlige penger fra både EU-land og Norge. MSF sier også nei til bidrag fra institusjoner.

Etterlyser taletrengte nordmenn

integrering

– Vi må fortelle dem som kommer 
hvor rare 
vi faktisk er, sier KrFs nye generalsekretær.

God debatt om innvandringspolitikken

synspunkt

I mange land i Europa ser vi nå en voksende motstand mot innvandringspolitikken. Det kan gi seg utslag i at innvandringskritiske partier går frem ved valg. Da er det demokratiets mekanismer som slår inn, slik det er ment å fungere.

Regjeringen vil fengsle grunnløse asylsøkere

asylpolitikk

Regjeringen vil at åpenbart grunnløse asylsøkere skal kunne fengsles mens søknaden hurtigbehandles. Dette er blant forslagene til endringer i utlendingsloven som legges fram tirsdag formiddag.

Sp mener Listhaug har gått for langt

Asylpolitikk

Senterpartiet mener innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har «forkludret» asylforliket ved å prøve å ta omkamp på Frps primærstandpunkter.

Innvandring viktigst for svenske velgere

Sverige

Innvandring og integrering er det klart viktigste temaet for svenske velgere. I en ny måling svarer 40 prosent at de setter innvandringspolitikken først.

Asylreturer tvinger Listhaug til Stortinget

nyheter

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er hasteinnkalt til Stortinget i kveld for å svare på spørsmål om den omstridte utsendelsen av asylsøkere til Russland.

Hjelp oss,Per Arne Dahl

flyktningkrisen

Kva er nok? Vil biskopane gje oss alle konstant dårleg samvit? Har dei og Kyrkja ingen tankar om prinsipielle og praktiske bremser til denne folkevandringa som er sett i gang over sjø og land?

Dårlig nytt for Støre

Leder

Mange velgere har blitt skeptiske til om Arbeiderpartiet har de løsningene som trengs i en alvorlig tid for landet.

Støre spår slutt for Schengen

europa

EU er herjet av interne konflikter. Dermed blir Norden viktigere, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Konservativ eller liberal - hvem velger du?

Kulturnotat

Faktum er at grensene for hva som oppleves «konservativt» og «liberalt» endres stadig vekk. De fleste av oss har et behov for å stå i sentrum.

Menn mest skeptiske til islam

undersøkelse

En undersøkelse gjort for Dagen viser store forskjeller i nordmenns syn på muslimenes religion.

Sverigedemokraterna jakter nye velgere

politikk

Sverigedemokraterna er i medvind. Regjeringens nye innvandringspolitikk gjør at det isolerte partiet nå vil kapre nye velgere med et utvidet partiprogram.

En bærekraftig innvandringspolitikk

leder

Bølgene med flyktninger som skyller mot Europas kyster, fremstår som en unntakstilstand. Men det er på ingen måte gitt at folkestrømmen vil stoppe. Vi må ta høyde for at det kan bli en normaltilstand.

Feilslått og misforstått 
innvandringspolitikk

mening

Selv om statistikker, rapporter og media gir oss ­realiteten virker det som ledende svenske politikere fortsatt svever i en faktisk villfarelse hvor fakta innen kriminalitetsutviklingen ikke snakkes om. Eller er det slik at de bevisst ignorerer virkeligheten?

– Å isolere Sverigedemokraterna kan skade demokratiet

svensk politikk

Sverigedemokraternas mandat er like mye verdt som andres, understreker en svensk ekspert. Han mener demokratiet kan tape på at de andre partiene forsøker å isolere det innvandringskritiske partiet.

Fare for regjeringskrise i Sverige

svensk politikk

Sverigedemokraterna støtter ikke budsjettforslaget til den rødgrønne regjeringen, ifølge fungerende partileder Mattias Karlsson. Det betyr at regjeringen kan bli felt.

Anundsen vil utvise asylsøkere som lyver

Samfunn

Jus­tis­mi­nis­ter An­ders Anund­sen (Frp) lovet i jula stren­ge­re prak­sis og re­so­lutt inn­vand­rings­po­li­tikk. Ett av gre­pe­ne er å ut­vi­se asyl­sø­ke­re som lyver om at de har søkt asyl i andre land.

Innvandring viktigst for Frp-tillitsvalgte

Samfunn

En un­der­sø­kel­se blant til­lits­valg­te i Frp viser at stram­me­re asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk ses på som klart vik­tigs­te sak i re­gje­rings­for­hand­lin­ge­ne.

Mange Høyre-folk gir Frp innvandrerstøtte

Samfunn

Om­kring 30 pro­sent av Høy­res med­lem­mer og til­lits­valg­te sier de i stor grad støt­ter Frps pla­ner om en stren­ge­re asyl- og inn­vand­rings­po­li­tikk i en even­tu­ell re­gje­ring.

Kritisk til Frps innvandringspolitikk

Samfunn

Høy­res inn­vand­rings­po­li­tis­ke tals­mann, Michael Tetzschner mener deler av Frem­skritts­par­ti­ets inn­vand­rings­po­li­tikk bry­ter med in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­ser og vil hemme in­te­gre­ring.