FN, Israel og Norge

israelkommentar

Her hjemme presenteres FN ofte som det internasjonale samfunnets nøytrale og objektive arena for internasjonal lov og politikk.

Boikott-LO bør se til Storbritannia

israelkommentar

LO med sin antisemittiske og rasistiske vedvarende behandling av Israel burde nå se til sine kamerater i Storbritannia for å lære.

– Ble mye kontroll av privatlivet

utbryter

Etter 15 år i Sannhetens Ord Bibelsenter, brøt han ut. Mannen (70) beskriver en menighet som styrte hvem han skulle være sammen med, og hvor han skulle feriere.

– Menigheten tok fra meg datteren min

sekterisme-anklage

Første gang den kristne forkynneren besøkte Sannhetens Ord Bibelsenter ble han blendet av givergleden. Det var før han opplevde at de «tok fra ham datteren».

Norsk terrorstøtte

Kommentar

Norge har ledet den internasjonale giverlandsgruppen for palestinske myndigheter siden opprettelsen i 1993. Opp igjennom årene har bistanden vært formidabel.

Guds ambassadører

ISRAEL

Kristensionisme bør ikke forveksles med vanlig sionisme; men er egentlig en lære innen kristenheten som støtter den sekulære sionismen.

Kongens by Jerusalem

ISRAELKOMMENTAR

Byen Jerusalem er nevnt over 600 ganger i Bibelen, til sammenligning er den ikke nevnt en eneste gang ved navns nevnelse i Koranen. For 3000 år tilbake gjorde kong David Jerusalem til Israels hovedstad, her ble templet reist og hit valfartet det jødiske folk fra hele landet. «Neste År i Jerusalem», dette er byen det jødiske folk har bedt om å komme tilbake til i nærmere 2000 år.

Nordmenn gir stadig mer til Israel

ISRAELSGAVER

Jofrid Hansen og Harald Dahlstrøm støtter begge tre Israel-organisasjoner. De er blant mange som sørger for at gavestrømmen til Israel nådde rekordhøye 72 millioner kroner i fjor.

Guds pakt med det jødiske folk gjelder fortsatt

leder

Vi mener at Skriften gir et klart vitnesbyrd - både i Det gamle og Det nye testamentet - om at Guds pakt med det jødiske folk fortsatt er gjeldende, skriver sjefredaktør Vebjørn Selbekk.

– Må vise jødene et nytt bilde av kristendom

nytenking

De legger om misjonsstrategien fordi tradisjonell evangelisering overfor jødene ikke har lykkes. IKAJ skal vise jødene et annet bilde av kristendommen enn de har sett til nå.

Israelmisjonen: – Vi kommer ikke utenom misjon

misjonskall

Rolf Gunnar Heitmann i Israelsmisjonen sier kristne ikke kommer utenom kallet til å dele evangeliet med jødene. Ut over det vil han ikke kommentere kritikken mot IKAJ.

Abrahams etterkommere og Abrahams barn

kronikk

– At kirkefedre eller Luther eller kristne opp gjennom tidene har hatt et helt galt syn på jødene, fordrer vel ikke at vi skal la jødenes tolkning av sin egen historie ha førsterett? spør Anne-Margrethe Saugstad.

Israel – en havn

utenrikskommentar

Å hevde at Israel var et resultat av Holocaust er åpenbart historisk feil.

Rabbinere irritert over kristen konferanse

REAKSJONER

Det israelske sjefsrabbinatet har bedt myndighetene stanse en bønnesamling ved Vestmuren som Den internasjonale kristne ambassade står bak.

– Kristensionistene bidrar til økt spenning

Israelsvennskap

Forfatter Dag Hoel mener kristensionistene ikke bidrar noe positivt til fred i Midtøsten. Lik politisk islam bygger de i stedet opp konfliktnivået.

Ufølsomme kristne?

Meninger

Hvordan belegger Bjørn Olav Hansen at kristne ikke har medfølelse med de som lider i Gaza, spør debattanten.

Hat mot Israel, hat mot jødene

Meninger

Når det gjelder de pågående kamphandlingene
mellom Israel og Hamas, går raseriet ut over Israel. Dette til tross for at «alle vet» at Hamas har et
charter som vil utslette Israel.

– Israel-støtte kan bli naiv

ISRAEL

Pastor Leif S. Jacobsen mener ikke at all Israel-støtte er sunn. Det finnes også en naiv variant.

Kjærligheten til jødene

dagens leder

Kjærligheten til jødene og omsorgen for deres evige frelse skulle leve i enhver kristen, skriver Tarjei Gilje på lederplass i Dagen.

Israel-deklarasjonen og Dagen

Meninger

Mener Da­gens jour­na­list at vi burde gi et inn­trykk av et vi er få, er det slik Dagen som en re­la­tivt liten avis i Norge pre­sen­te­rer seg selv?

Hva er dette for noe?

Meninger

« Vi misliker sterkt at Iran er et teokrati, at noen muslimske grupper i Vesten krever innføring av sharialover, så hvorfor i all verden skulle Israel gå i samme retning der bare de ortodokses vilje skal styre på vegne av majoriteten?», spør Anne Sender i denne kommentaren.

Israelsvenner samles i sør

Israel

To av de største israelsorganisasjonene har stevne på Sørlandet denne uken. I den ene er det høy gjennomsnittalder og stor optimisme, i den andre er det større bredde i alder og nøktern realisme.

Mangfoldig israelvennskap

Meninger

Det er en kjensgjerning at utdanningsnivået i befolkningen har økt, samtidig som interessen for å lese Bibelen ikke har økt tilsvarende.