Norge og Egypt krever inn penger til Gazastripen

midtøsten

Rike land lovet 35 milliarder kroner til å bygge opp Gazastripen etter krigen i fjor sommer. Men nesten ingen av pengene er utbetalt. Norge lover 38 nye millioner.

– Israel stanser skatteoverføringer til palestinere

israel

Israel planlegger å holde igjen nesten 980 millioner kroner i skattepenger krevet inn på vegne av palestinerne, som straff for den palestinske søknaden om ICC-medlemskap, melder avisen Haaretz.

Lunkne til etnisk rensing

Meninger

Gang på gang viser det seg at det in­ter­na­sjo­na­le sam­funn blir ta­fat­te til­skue­re når uskyl­di­ge si­vi­le mas­sa­kre­res, skriver Dagen på lederplass.

Opposisjonen i Syria ber om snarlig angrep

Samfunn

Den sy­ris­ke op­po­si­sjons­koa­li­sjo­nen ber vest­mak­te­ne an­gri­pe As­sad-re­gi­met så fort som mulig, og sier den vil støt­te an­gre­pet po­li­tisk og mi­li­tært.