Helsefarlig, Hanvold!

Jan Hanvold

Du vet Visjon Norge? Kanalen med pengepredikanter? La oss betrakte Jan Hanvolds kanal fra en litt annen vinkel.