Spiralnekt opp for Høyesterett

samvittighetsfrihet

En katolsk fastlege i Telemark mistet jobben fordi hun av samvittighetsgrunner nekter å sette inn spiral på kvinner. Nå skal saken opp for Høyesterett.

SV krev reservasjonsstopp i Telemark

Samfunn

- Eg forventar at legane får klar beskjed om at dette ikkje kan fortsette, seier SV-leiar Audun Lysbakken om reservasjonspraksisen i Bø, Vinje og Sauherad i Telemark.

Skolebarn må spise raskere

Samfunn

Skole­barn i Norge har siden 2006 fått sta­dig mind­re tid til å spise skole­mat, og et øken­de an­tall ele­ver må nå bruke mind­re enn 20 mi­nut­ter på å tømme mat­pak­ken.

Norwegian annonserer for eggdonasjon

Samfunn

Nordmenn på flytur med Norwegian får reklame for eggdonasjon. - Helt forkastelig, sier Sp-politiker Kjersti Toppe. I Norge er eggdonasjon forbudt. Flyselskapet beklager og kaller annonsen «en glipp».

Fant fosterhjemlovbrudd i 16 av 20 kommuner

Samfunn

Kom­mu­na­le barne­vern svik­ter i opp­føl­gin­gen av barn som bor i fos­ter­hjem. Helse­til­sy­net fin­ner lov­brudd i 16 av 20 un­der­søk­te kom­mu­ner.