Det vi savnet hos biskopen

Lederartikkel

Men vi stusser likevel at biskopen i en artikkel på nesten 17.000 tegn ikke bruker fem av dem til å nevne ham som med rette kalles verdens håp: Jesus.

Japan har henrettet seks sektmedlemmer

Japan

Japan har henrettet de siste seks medlemmene av dommedagssekten Aum Shinrikyo, som sto bak et nervegassangrep på undergrunnen i Tokyo i 1995.