Teknikk framfor etikk

Bioteknologimeldinga

Eg hadde aldri trudd at Norge ville tillate dette.