Legger ut nye snublesteiner

til minne

Fra den 4. juni til 8. juni legges det ned 69 nye, jødiske steiner til minne over ofrene for nazismen under undre verdenskrig.

Steng Haldenreaktoren

Atomreaktor

Erling Flaa fra Skedsmo mener regjeringen bør stenge Haldenreaktoren fordi den er gammel og utgjør en stor risiko for miljøet.

Evangeliesenteret samler troppene

Kristenliv

Det år­li­ge nett­verk­s­tref­fet ar­ran­ge­res på Øster­bo de neste da­ge­ne, og kon­su­lent Ole Hol­men slår fast at det er blitt en vik­tig arena for den krist­ne ru­som­sor­gen.

Frelsesarmeen tilbyr retreat bak murene

Samfunn

Frelsesarmeen tilbyr i sommer langtidsdømte i Halden fengsel et to ukers retreat-tilbud. Ukene skal brukes til å finne veien hjem til seg selv gjennom stillhet og refleksjon.