Her blir det ny kristen grunnskole

stavanger

Normisjon og IMI-kirken har planer om å bygge nytt skolebygg, og har nå fått en viktig godkjennelse.

NRK-forvirring om friskolen

Friskoler

For øvrig takk til NRK for at de brukte begrepet «friskoler», i tråd med friskoleloven, og ikke begrepet privatskoler, da det siste også rommer skoler med kommersielle eiere.