Gud er historiens Gud

I fokus

Historien etter syndefallet er preget av død, forbannelse, synd og skam – men midt i dommen har Herren gitt oss sitt løfte om forløsning og syndenes forlatelse i Kristus Jesus.

Tenker på familien Moland

kongo

Rune Edvardsen mottok nyheten om Joshua Frenchs hjemkomst til Norge med glede. Han minner samtidig om Tjostolv Moland, som ikke kom fra fengselsoppholdet i live.

Tornekrone

andakt

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.

«Kjære julenisse – Jeg ønsker meg en familie»

debatt

Det nærmer seg jul, og for de fleste barn og unge er ventetiden frem mot jul fylt med glede, lengsel og forventninger – om at gode ting skal skje. Men slik er det dessverre ikke for alle barn her i landet.

Urokkelig glede

andakt

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» (Åp 21,4)

Glede

andakt

«...jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal bli fylt av glede, og ingen skal ta gleden fra dere.» Joh 16:22

Følelser

ANDAKT

Fred og glede er følelser, og hører til Åndens frukter. Å ikke frykte, som Bibelen ber oss om, er en følelse. Sorg og fortvilelse er følelser. Jubel og takk er følelser.

Dette er dagen

ANDAKT

«Dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble og glede oss på den!» Salme 118,24

Fortsett

andakt

Ha stor øse, ta til deg uten å bli flau, og uten å bli lei.

Et livstegn for kristne fellesskap

leder

I år feirer Norsk Luthersk Misjonssamband 125-årsjubileum. Da er det lite som kan passe bedre enn å sende ut nye medarbeidere som skal gjøre tjeneste for evangeliet.

Skal bli verdensmester i godhet

sosialt entreprenørskap

Danske Lars skal gjøre Danmark til verdensmestre på godhet. – Vi er blant verdens lykkeligste, hvorfor skal vi ikke være best på godhet, spør godhetsgründeren.

Ord fylt med nåde

andakt

Den som sper gode ord, vil jo selv bli velsignet – og glad.

En 
kraftkilde

andakt

Bønn i Jesu navn er et skattkammer og en kraftkilde, og har vært en tilflukt for mennesker i alle tider og i alle situasjoner, i glede, sykdom, sorg og nød.

Åndens frukter

teologi

Misjonssambandet må nå ta en skikkelig opprydning internt, skriver Einar Martin Fevang.

Hør deg fri

andakt

Det er ikke småtteri Jesus betalte da han hang på korset.

Glem ikke Gud

andakt

Det er Herren som gir velsignelser.

Lager Jesus av grønnsaker

grønnsaksarkitekt

Diab Badarneh (49) fra 
Nasaret har skåret ut 15.000 grønnsaksfigurer siden den natten han stod opp og laget Jesus.

Kirken ber om TV-salmer hver søndag

salmer på tv

Kirkerådsdirektør Jens-Petter Johnsen mener at NRK må tilby det norske folk ukentlige gudstjenester med mye sang og musikk.

Juleplater 
til glede og forargelse

musikkanmeldelser

Det er penger å tjene på å gi ut juleplater. Det kan være noe av grunnen til at stadig flere artister gir seg i kast med «Deilig er jorden».

Den største gleden

andakt

Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige

Jenny (99) spiller fortsatt for bygdefolket

Kultur

Jenny Mosbakk er 99 år gammel, men alderen hindrer henne ikke fra å være en aktiv trubadur i bygda. Rett som det er er hun på farten med gitaren for å underholde sine sambygdninger.

Blikket festet på Jesus

Kristenliv

Re­li­gion er men­nes­kets vei til Gud, men det krist­ne bud­ska­pet er helt mot­satt. Det hand­ler om Guds vei til oss.

Sørafrikanerne tar farvel med Mandela

Samfunn

Hundre­vis av sør­afri­ka­ne­re sam­let seg natt til fre­dag uten­for Nel­son Man­de­las hjem i Jo­hann­es­burg, der de med sang og dans tok far­vel med fri­gjø­rings­hel­ten.

Jesus - mitt liv

Kristenliv

Fris­tel­se­ne står i kø i et sta­dig mer se­ku­la­ri­sert og ma­te­ria­lis­tisk sam­funn.

Har vi mistet varmen?

Meninger

En hjemvendt misjonær stilte overstående spørsmål da han med sorg så den åndelige utviklingeni landet han i sin tid var sendt ut fra.

En bjørnetjeneste

Kristenliv

«Vær for­sik­tig! Du burde ikke ytre deg slik på Face­bo­ok, men­nes­ker har opp­levd over­grep fra kir­ken tid­li­ge­re!»