Menneskefiskere

Lederartikkel

En brann ble tent og overlevert fra generasjon til generasjon. Den brenner ennå.

Åndelige fedre og mødre

synspunkt

Hjemme hos deg, på bedehuset eller i parken. 
Du vet ikke alt. Men du vet mer enn du tror.

Guds mektige framtidsplaner

profetiene

De rystelsene verden opplever akkurat nå gir varsel om at begivenheter av storformat ligger foran vår generasjon.

Konservativ krise

leder

Om det ikke snart skjer noe drastisk, tror jeg bildet av det konservative Kristen-Norge i løpet av de nærmeste tiårene kommer til å endre seg enda mer enn vi har trodd.

Siste kristne 
generasjon

i fokus

Nå er tiden for å lage strategi for kristent liv i den første etterkristne generasjon, skriver Ottar Mikael Myrseth.

Erfarne kristne etterlyses

Meninger

I en kul­tur som nokså ukri­tisk dyr­ker det unge, fris­ke og nye, er det av­gjø­ren­de at den krist­ne kirke dan­ner en mot­kul­tur, skriver Dagen på lederplass.

Før kirken mister neste generasjon

Meninger

De to siste tiårenes altoverskyggende homofilidebatt har vært en ulykke for forkynnelsen av evangeliet i folket vårt, skriver Dagen på lederplass.