Ja, be for syke!

debatt

Vi i Oase mener at det blir galt når forbønnshandlinger kobles til godtgjøring.

Frimodighet 
i smerte

Bakgrunn

To sitater oppsummerer tilstanden i Evangelisk Luthersk Nettverk: «Jeg vil jo 
mye heller snakke om Jesus enn om homofili i NRK.» Og: «Vi vet ikke hva vi skal gjøre, 
men våre øyne er vendt mot deg.»

Hva kristen misjon er

lederartikkel

Flere vil nok imidlertid spørre seg hvilken pris tilnærmingen har med tanke på formidlingen av evangeliets budskap, skriver Dagen på lederplass.

Hva 
har du?

andakt

Skal jeg ha noe å gi, er jeg avhengig av Åndens kraft. Det handler ikke om gullet og sølvet jeg har, men om å leve et overgitt liv til Jesus.

Kraften i Jesu blod

Kristenliv

Guds vrede over syn­den våre liv ble stilt full­sten­dig til ro ved det blod Jesus Kris­tus har ut­gytt.

Årets største kristne ledersamling

Kristenliv

- Fryk­ten for å bli upo­pu­lær i sam­fun­net må ikke over­skyg­ge for­plik­tel­sen til å stå opp for det som er sant og rett. Det hand­ler også om å for­mid­le evan­ge­li­et. Med den djerv­het og fri­mo­dig­het som pre­ger Led-mil­jø­et, er po­ten­sia­let be­ty­de­lig, skriver Tarjei Gilje.

Samles om verdensvid Bibel-tillit

Kristenliv

I går og i dag samles Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) til internasjonal konferanse i Oslo. Homofilisaken er bakteppe når konservative aktører skal styrke sin frimodighet.

Det hjarta er fylt av

Meninger

Eg er ikkje like rask til å dele evan­ge­li­et om Jesus med folk eg møter, som eg er til å for­tel­je om barne­bar­net. Dét er eit pa­ra­doks.

Blendahvitt i Kirkemøtet

Meninger

Den nors­ke kir­kes øvers­te organ, Kirke­mø­tet, er helt og hol­dent blen­da­hvitt. Hvor­for er det slik?