Flere barn i trygge familier

familier

Som barneminister er jeg veldig glad for at KrF løfter frem barn og familier som en av sine viktigste satsinger fremover.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

Fornøyd med en K?

krle-faget

Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget.

Josef som ideal

andakt

Peker Josef frem mot Jesus, i sin handlemåte?