Det vi savnet hos biskopen

Lederartikkel

Men vi stusser likevel at biskopen i en artikkel på nesten 17.000 tegn ikke bruker fem av dem til å nevne ham som med rette kalles verdens håp: Jesus.

Veien hjem – veien tilbake, men hvor?

menighetsfellesskap

Veien tilbake til menighetsfellesskap er ikke lett. For å si det rett ut, lurer jeg på om jeg noen gang finner tilbake. Men må det være slik?

Kunnskapsministeren vil ikke sikre hebraisk-fremtid

Hebraisk

Dagen har tidligere skrevet om at moderne hebraisk sin fremtid i norsk akademia er truet. Dette er språket som tales i Israel. Grunnen er at faget tiltrekker seg for få studenter.

Eit mørkt kapittel i kyrkja si soge

Bokanmeldelse

Korleis kunne det skje? Kan det forklarast at også godt fungerande prestar, som den tidlegare læraren i Vestlandske Indremisjonsforbund, Sigmund Feyling stilte seg til rådvelde for NS?

Når bedehuset blir (mer) kirke

lederartikkel

Den trossamfunns- og kirkedebatten som ligger foran vil være mer omfattende og mer krevende enn den som ligger bak i NLM.

Frihet i en mexicansk Volkswagen

Frelse

Det ser ikke ut til å finnes noen grense for Gud er rede til å gjøre for at noen som har mistet det livet Jesus døde for at vi skulle få leve, skal få det tilbake igjen!

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

Mister vi de unge?

menighetsdoktoren

«Jeg har merket meg med fortvilelse at det er vanskelig å ta vare på ungdommer i 14-25 års alderen i våre kirker. Hvorfor må det være slik?»

Fornøyd med en K?

krle-faget

Noen ganger ser det ut til at representantene for KrF er fornøyde, bare de får beholde bokstaven K i KRLE-faget.

Josef som ideal

andakt

Peker Josef frem mot Jesus, i sin handlemåte?