Hva i all verden er sjelesorg?

Sjelesorg

Det store antall mennesker som i dag søker varierte former for tros-og livshjelp, glemmer ofte sjelesorgens muligheter.

Selvmotsigelse eller nødvendig tilpasning?

kirkemøtet

Det er den religiøse individualisme som har skapt de problemer vi strever med, for det er den som har skapt et rom for å velge om en vil forholde seg til de nytestamentlige bud og formaninger eller ikke. Er det da sikkert at det er frikirkelighetens og organisasjonenes religiøse individualisme som også er løsningen på problemet?

Forstå din mann og forstå din kvinne

samliv

Opplever du at relasjonen til partneren kan være vanskelig? Her kommer noen tips fra forfatteren av «Forstå din mann» og «Forstå din kvinne.»

Kritikk og respekt

frispark

Det finnes nesten alltid noe det er verdt å høre på hos den man diskuterer med.

Kirkemøtets vedtak

synspunkt

Vi har ved vår stemmegivning medvirket til å sikre rommet for vår forståelse av ekteskapet i kirkens fremtidige vigselspraksis. Det hadde vi ikke oppnådd ved bare å stemme mot hele vedtaket og overlate arenaen til andre.

Har vi misforstått ordet «Kjærlighet»?

kirkemøtet

Kjærligheten og De ti bud er så nært knyttet sammen at vi kan si: De ti bud lærer oss hva kjærlighet til Gud og vår neste handler om.

Innbrudd i kirken

synspunkt

Et tyveri er i ferd med å skje i Den norske kirke. Tyven gjør ikke sitt kupp i ly av mørke, men raner kirken for dens største skatter ved høylys dag. Det er ikke lyse­staker i sølv og nattverdskalker i gull som havner i «sekken» Nei, kirken blir ranet for sitt budskap og for sin kraft!

Ingen kirkeasylanter i Norge

kirkeasyl

For første gang på 22 år sitter det ikke en eneste asylant i en norsk kirke. Men tilstrømningen av flyktninger kan igjen gjøre kirkeasyl aktuelt.

Ole Paus forsvarer korset

korsnekt

Den folkekjære artisten forstår ikke at korset må fjernes fra leirsteder som skal være asylmottak. Han får støtte av folket. Dagens artikkel «Korset må bort før asylantene kommer, krever UDI» er delt mer enn 11.000 ganger på Facebook. Og kommentarene hagler inn.

Mellom sekularisme og fanatisme

leder

Forholdet mellom religion og politikk har aldri vært helt enkelt. Og det er stadig i utvikling. Etter den siste tidens terrorhendelser har vi igjen blitt minnet om hvilken negativ kraft religion på avveier kan utgjøre. Derfor blir det stadig viktigere at vi snakker om hvordan et moderne samfunn kan og bør forholde seg til religiøse standpunkter.

Prester på tynn is

leder

Fem svenske prester har utløst debatt ved å hevde at det finnes mer enn én vei til Gud. Prestene spør om kirken våger å forkynne at «jøder, kristne og muslimer vandrer mot samme Gud, hver og en på sin vei».

Frykten for de fremmede

leder

Det er en fallitterklæring hvis kristne nærer grumsete holdninger til mennesker fra andre kulturer og med annen hudfarge.

Sommerstevnene inn i medievarmen?

Kristenliv

Det er som­mer, og ti­tu­sen­vis av krist­ne sam­les på stev­ner rundt i hele lan­det. Her er ma­te­ria­le for en rekke gode re­por­ta­sjer, både for lo­kal­pres­se og riks­me­die­ne. Pro­ble­met er at medie­ne som regel er fra­væ­ren­de. Hvem sitt an­svar er det?