Handel med Israel øker

mer eksport

Det var en svak vekst i handelen med Israel etter sju måneder sammenlignet med rekordåret i fjor.