Varsler forlenget grensekontroll

asylpolitikk

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at den nordiske passunionen er avhengig av at Sverige og Danmark fortsetter med grensekontrollene. Samtidig varsler hun forlenget grensekontroll i Norge.

Barmhjertighet på spill

samfunnskommentar

Norge har vært nødt til å gjøre noe for at ikke vårt land skal bli en asyloase.

KrF-grasrota snuser på sentrumssamling

Politikk

Dag Inge Ulstein (KrF) er glad han gikk til venstresiden i Bergen, men er usikker på om det er en god løsning på riksplan.

Etikk, politikk og flyktninger

synspunkt

Ansvarlige politikere skal tenke på bieffekter, signaleffekt og konsekvenser av beslutningene. De må tenke hvilke ressurser som vil kreves, hvordan det vil påvirke befolkning, lokalsamfunn, kultur, verdier, arbeidsmarked, velferdsstat – hvilket samfunn det vil gi våre barn og barnebarn. De vurderingene gjør ikke hjelpeorganisasjonene.

KrF-leder Hareide er blitt kalt «landssviker»

flyktningkrisen

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at dette har vært den verste høsten siden han tok over som partileder i 2011. Han har fått mye hets og er blitt truet på livet.

Erna Solberg åpner for kutt i flyktningtilbudet

nyheter

Det ligger an til harde forhandlinger om hvordan regjeringen skal takle ekstraregningen for flyktningtilstrømmingen. Statsminister Erna Solberg (H) skisserer både kutt i velferdsgoder og tilbudet til asylsøkere.

KrF-valet - eit mysterium?

innspel

I kommuneval er det tradisjon for at partia finn saman på kryss og tvers, men går det no ut signal om at KrF kan tenkja på same måten ved stortingsval, vil partiet smuldra enda meir opp – av historiske og ideologiske grunnar.

Spenning rundt nye tall for bosettingsbehov

nyheter

Denne uken kommer nye tall på hvor mange flyktninger norske kommuner antas å måtte bosette fram mot 2020. Da kan augustanslaget på 50.000 over fire år bli oppjustert.

8000 av Jesu minste

kvoteflyktninger

Torgeir Tønnesen er i sin fulle rett til å mene at det er naivt å ville ta imot 8000 syriske kvoteflyktninger. Å kalle det ukristelig er i overkant frimodig.