Vi treng barna!

abort

Eg oppmodar til mødrene og politikarane: Lat barna få leve! Vi treng dei!

Etterlyser én tydelig valgkampsak

sunnfjord

KrF må satse på barnefattigdom eller auka eingongsstønad neste gong det er valkamp, meiner partiets lokallag i Jølster. Dagen reiser rundt for å høyre kva grasrota meiner om valkampen og partiets framtid.