Laveste fødselsoverskudd i Norge siden 1985

befolkning

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

«Sannsynlighet» – ikke «risiko»

danmark

I informasjonskriv til foreldre brukes ikke lenger begrepet «kromosomfeil». Nå ønsker danske helsemyndigheter et mer nøytralt språk.

Med to tunger

abort

Kristen-Norge ytrer veldig viktig og god motstand mot tvillingabort og fosterreduksjon. Men vi taler med to tunger.

KrF lanserer tiltak mot tvillingabort

statsbudsjettet

Foreldre som får tvillinger skal få være hjemme sammen de fire første månedene etter fødsel, dersom Kristelig Folkeparti får det som de vil.

I bestefars politiske fotspor

kristelig folkeparti

Livet startet dramatisk for Simen Bondevik. 
Nå drømmer han om 
å bli statsminister.

Flere barn med Downs

danmark

De siste ti årene har 38 danske kvinner valgt å føde barn med Downs Syndrom på tross av at kromosom-forandringen er blitt påvist gjennom fosterdiagnostikk.

KrF vil firedoble engangsstøtten ved fødsel

ENGANGSSTØTTE

Engangsstøtten er den største urettferdigheten i familiepolitikken. KrF mener engangsstønaden må økes til et minimum av foreldrepenger til alle, til ca.180.000 kroner.

Adopterte forventer pass-retrett fra politiet

norge

Politiet må stryke de nye passreglene i påvente av et mer gjennomtenkt regelverk, krever Adopsjonsforum. Mandag ettermiddag blir det oppklaringsmøte hos Politidirektoratet.

Sjelden tema i Norge

abortloven

– Den norske kirke har ikke behandlet spørsmålet i nyere tid, sier avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kirkerådet.


Lidelse og menneskeverd

synspunkt

Gjør sykdom mennesker mindre verdifulle? 
Hva ligger til grunn for en slik tenkning?

Flere lesbiske blir gravide i Norge

statistikk

Siden ekteskapsloven åpnet for at også lesbiske kvinner kunne få assistert befruktning i Norge i 2009, har cirka 400 lesbiske kvinner blitt gravide.

Innfører gratis prevensjon for kvinner på metadon

nyheter

Helseminister Bent Høie (H) innfører gratis prevensjon for alle kvinner som mottar såkalt legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette vil forhindre at mange barn hvert år må starte livet med smerter, abstinenser og nedtrapping med morfin.

En lenge etterlyst hjelp i jungelen

leder

Så lenge hverdagen er et slit, er det de nedslående historiene som preger debatten. Dét skremmer vordende foreldre.

Ber gravide kvinner holde seg unna OL

brasil

Brasils presidentkontor ber gravide holde seg unna sommerens OL i Rio de Janeiro på grunn av risikoen for å bli smittet av zikavirus.

7.200 dødfødsler hver dag

nyheter

Hver dag finner det sted rundt 7.200 dødfødsler i verden – rundt 2,6 millioner årlig. Halvparten av babyene dør under fødselen, viser en serie nye studier.

En bioteknologisk utforbakke

leder

Bioteknologirådet begynte det nye året med å si ja til forskning på genmodifiserte embryoer.

Sokneprest: - Få barn nå

barn

Sokneprest Hanne Gunntveit Sinkerud oppfordrer folk i bygden til å lage barn nå, via en annonse i den lokale avisen.

Lavere fruktbarhet i Norge i 2014

fruktbarhet

I 2014 ble det født 59.084 barn her i landet. Det gir et samlet fruktbarhetstall for kvinner på 1,76, som er en svak nedgang fra året før.

Barnet som unnslapp livsfare

Meninger

Jeg har for min egen del blitt mer og mer over­be­vist om at vi har godt av en kri­tisk og un­der­sø­ken­de pres­se - ikke minst i me­nig­he­ter og andre krist­ne sam­men­hen­ger, skriver Tarjei Gilje på lederplass.

La livet få forkjørsrett

Meninger

Faren er at det etableres en sløv konsensus, der vi ureflektert godtar det som er blitt vanlig å mene blant våre likesinnede.

Her er den yngste beboeren i Rumenernes telt-leir

Samfunn

Anica Pscanu og Sile Constantine fra Romania bor i teltleir ved Songsvann i Oslo og lever av å tigge og pante flasker. Nå gjemmer de seg for barnevernet på hemmelig adresse. Av frykt for å bli fratatt sin nyfødte.

Frykter sortering av fostre

Samfunn

- Vi kan få et samfunn som har større krav til perfeksjon og mindre evne til å ta det uventede og som ikke kan behandles, sier Reidun Førde, professor i medisinsk etikk.

Færre dødfødde

Samfunn

Dei siste tolv åra har det blitt stadig færre dødfødde her i landet. Det same gjeld barn som døyr like etter fødselen.