Tidens rop er vekkelse

SYNSPUNKT

Åndens fokus er å vekke fordi det kommer en dom og menneskene må vekkes til å forstå syndens og rettferdighetens realitet.

Enden er nærmere

lederartikkel

Spekulasjoner om endetiden er ikke bra, men taushet er ikke bedre.