– Utenkelig med to syn

pinsebevegelsen

– Det er utenkelig med to likestilte syn i samlivsspørsmålet, sier Øyvind Gaarder Andersen, leder av teologisk refleksjonsgruppe i Pinsebevegelsen.