Driver misjon for 60 kroner måneden

Misjon

En gruppe engasjerte nordmenn driver en annerledes misjonsvirksomhet. Eneste utgift er et månedlig gebyr på kr. 60 for overføring av penger til pastorer i Nepal.

Ideelle kan få anbuds-prioritet

særbehandling

Regjeringen har lagt fram forslag til en ny forskrift som slår fast at stat, fylke og kommune har rett til å reservere anbudsrunder for anskaffelser av helse- og sosiale tjenester for ideelle organisasjoner.

Doblet antall besøkere med nytt bygg

moster

I 2012 fikk Moster bedehus et nytt bygg til 22 millioner kroner. Det førte til en dobling i antall besøkere, og langt flere lavtersketilbud for kirkefremmede.

Internatet – en skole i skolen

synspunkt

Internatskolene har den siste tiden uforskyldt kommet i fokus på grunn av et merverdiavgiftsfritak de har hatt i elleve år, og som skattemyndighetene nå vil ta fra dem.

Jeg vil være med på b-laget

leder

Vi kommer ikke bort fra at flertallet av kirkemedlemmene velger å ikke ta del i kirkens beslutningsprosesser. Det er ikke å være et b-lag.

Lukrativ
 dødball-
sponsing

fotball

I årets dugnadskamp har fotball-
klubben Start skaffet seg en litt uvanlig sponsor. Andås begravelsesbyrå synes fotball er en god måte å glede seg over livet på mens man ennå har det.

Øydelegging av dugnad

Debatt

Me opplever no politisk kappspringing her heime om å vera mest moralsk og prektig i ei vanskeleg sak.

Bønn, menighetsarbeid og dugnad i Israel

israel

I disse dager er elleve elever og ledere fra Nordic School of Supernatural Ministry i Levanger i ferd med å avslutte et tre ukers opphold i Israel.

Selvskryt i 
dugnadsdrakt

kommentar

Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp er blank i øynene og tar fram språkets spenstigste svulstigheter etter «tidenes TV-aksjon». Men hvor fantastisk er det at verdens rikeste rikinger skraper sammen noen slanter så flere av verdens fattige kan få rent vann, spør journalist Jarle Kallestad.

Nordmenn gir mindre enn de tror

Samfunn

Sammenlignet med andre rike land havner Norge på nest siste plass i andelen husholdninger som gir penger til frivillige organisasjoner.