En tidsløs metode

I fokus

Er det mulig å nå vestlige sekulariserte mennesker med evangeliet?

Tarjei Gilje: Moden radikalitet

misjon

Hvordan får vi sunn radikalitet til å passe inn i kunnskapssamfunnets forventninger til utdannelse og formell kompetanse?

Er du en digital disippel?

kronikk

Vi lever i en mer og mer digitalisert hverdag. Hvordan lar vi dette prege oss? Hvilke utfordringer og muligheter ligger og venter bak neste skjerm? Hvordan kan vi leve som digitale disipler i 2017?

Utvalgt som vi er

andakt

La oss ikke utpeke folk til oppgaver i Guds rike uten å ha lagt saken fram for Gud i bønn.

Det er fullt mulig å ha Bibelen på sin side, men ikke Jesus

kronikk

Det fikk disiplene erfare da de ville sende ild ned over en samaritansk by som ikke tok imot dem. Da ble Jesus streng og refset dem, han var ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Jesus var annerledes enn de gamle profetene som sendte straff og død over mennesker de mislikte.

Prester venter på liturgiavklaring

erklæring

276 ordinerte prester venter på avklaring etter homofilivedtaket, og flere av dem vil møtes for å drøfte saken.

Trener disipler i Israel

samarbeid

Den Norske Israelsmisjon går inn i et samarbeid med norske bibelskoler. Målet er tre måneders disippelundervisning for unge i Israel.

Da disiplene tok fyr

pinse

Hva skjedde egentlig da en kraftig 
vind blåste nytt mot og forkynnerglede inn 
i Jesu etterfølgere? Og hva betyr Den 
hellige ånd for oss i dag?

«For at dere skal tro»

andakt

Hensikten når Johannes grep pennen, var denne: At leserne måtte komme til tro og bli bevart i troen.

Fastetid

SYNSPUNKT

Når vi faster skal vi, ifølge profeten Jesaja, ikke bøye hodet som et siv og plage oss selv, men dele vårt brød med den som sulter og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus.

Lære opp disipler

SYNSPUNKT

Alt for mange kristne i Norge er reaktive og frustrerte når flertallet turer fram uten hensyn til oss. Det er forståelig, men ikke mindre uheldig. Jesus lærte opp sine disipler til å være på offensiven uten å ha makta, lovverket, kulturen og folkeflertallet på sin side.

Tjener eller leder?

lederskap

Hvis vi ønsker å bygge sterke, sunne og innflytelsesrike organisasjoner og menigheter i tiden som kommer, tror jeg vi rett og slett trenger flere tjenende ledere!

Unge som lengter etter voksne

bokanmeldelse

Jeg snakker gjerne varmt om kristen forkynnelse. Med Torbjørg Oline Nylis bok i bakhodet vil jeg likevel si at relasjoner noen ganger er viktigere enn forkynnelse.

Misjon – en hjertesak

menighetsdoktoren

«Jeg er snart 85 år og går i en livskraftig bymenighet. Mye er forandret heldigvis. Det er flott å se unge mennesker i brann for Jesus selv om jeg må høre på Arne Aano i bilen på vei hjem fra gudstjenesten. En ting savner jeg likevel: 
Det snakkes sjeldent om misjon.»

Glede over Herrens gjenkomst

prekenhåndboka

Adventstiden retter oppmerksomheten mot ulike sider ved budskapet om Jesu komme. På den andre adventsøndagen er det tradisjon for å rette blikket mot Jesu andre komme, Jesu gjenkomst.

Jesus som Guds sønn

prekenhåndboka

Da Jesus mettet fem tusen i ødemarken, innbød han i samme åndedrett folk til å identifisere brødunderet som en parallell til mannaunderet. Dermed ville de også kunne identifisere Jesus som den nye Moses (5 Mos 18:15).

Deres smerte må bli vår

leder

Den kirkelige homodebatten har kommet inn på et spor hvor argumentene ikke lenger ser ut til å være avgjørende, skriver Dagen på lederplass.

En større hensikt

andakt

Vi søker etter en plan for livet, og aller helst skal det være Guds optimale plan. Hva er hans plan, spør pastor Gina Gjerme i andakten.

Et rolig og fredfullt sinn

andakt

Den dagen kommer til hver og en av oss. Hvor uro og angst vil dominere hjertet og tanken og truer med å rive grunnen bort fra våre føtter. Slik var det også en tid for Jesu disipler.

Disipler som varer

kronikk

– Måtte vi i vår tid evne å investere i våre barn og unge på en slik måte, at ikke også neste generasjon ender som mange av mine venner i 30-årene, skriver Hermund Haaland.

Anbefaler ledere å ta timeout

ukens predikant

– Jeg kan være en så god generalsekretær som jeg vil, men hvis jeg ikke er en god pappa og ektemann, svikter jeg mitt kall, sier Tor Erling Fagermoen i Laget.

Salt

andakt

Saltet er rensende. Vel kan det også svi. Det kan også Guds Ord når det blir rett forkynt.

Disipler må vinnes

Kristenliv

En di­sip­pel er noe mer enn en til­hen­ger av re­li­gio­nen eller en for­bru­ker av opp­le­vel­ser. Han er en etter­føl­ger.