Sosial angst behandles best over nett

Behandling

Et nettbasert behandlingsprogram for sosial angst oppnår samme resultater som tradisjonelle konsultasjoner, og behandler tre ganger så mange.

Rusforsker angrer ikke på alkohol-uttalelser

Samfunn

Rus­fors­ker Sver­re Nes­våg pro­vo­ser­te mange da han denne uken sa til Ber­gens Ti­den­de at en­kel­te ung­dom­mer kunne hatt godt av å drik­ke litt. Han ang­rer ikke på ut­ta­lel­se­ne.

- Tull å bruke rus mot depresjon

Samfunn

Rusforsker Sverre Nesvåg legitimerer drikkepress, mener KrFU-leder Emil André Erstad. Forskeren sier ungdom har godt av å ta seg et glass.