Den europeiske union, populistene og demokratiet

kronikk

Kanskje var det ikke det sedvanlige kaoset i Italia vi var vitner til denne våren, men heller EUs vilje til å sette unionens økonomiske integrasjon foran demokratiske hensyn?

Ønsker regler som sikrer plass for religiøse skolelag

forslag

– Vi må ikke frata elever muligheten til å ha et religiøst engasjement, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF). Nå ber han regjeringen utarbeide klare retningslinjer for elevers bruk av skolerom.