DELK viser vei

Lederartikkel

Det er gledelig at DELK ikke skyver historiene under teppet, men viser vilje til å ta ansvar for sin egen historie, også når de nåværende lederne må gjøre det på vegne av dem som har hatt lederansvar tidligere.

Liten støtte til anonyme tese-teipere

teser

Natt til onsdag gikk ukjente personer til aksjon og hengte opp ni teser på dørene til forskjellige kristne organisasjoner i landet. Kristne ledere tror ikke på anonymitet.

Like død som Lasarus

frelse

Luther levner mennesket intet håp i seg selv. – Det gir frihet, sier tre Luther-entusiaster.

Frimodig kirke?

kirke

Vi registrerer at det store flertall av dem som står for det klassiske og bibelske ekteskapssyn, ikke følger parolene om å forlate kirken.

En kurs å følge

debatt

Hvem skal styre kirken – og efter hvilket kart? Det er de avgjørende spørsmål i vår kaotiske kirkesituasjon. La oss i det følgende anvende et maritimt billedsprog for å illustrere saken. De fleste av oss befinner seg i folkeskipet (folkekirken) og vil helst ikke forlate det før i ytterste nødsfall.

Et stort bedrag

SYNSPUNKT

Konkret innebærer dette at den enhet Den norske kirkes biskoper og Kirkemøtet hevder fortsatt består, er en falsk enhet, det vil si en enhet som ikke kan begrunnes i Guds ord og bekjennelsen.

Advarer mot ytterligere splittelse i kirken

opprop

Lederen for Åpen Folkekirke ber prester tenke gjennom om de bidrar til ytterligere splittelse 
ved å lese opp et opprop på gudstjenesten i morgen.

Konvertitters rettssikkerhet

LEDERARTIKKEL

Det kan synes som om konvertitter med muslimsk bakgrunn ofte møtes med en farlig miks av mistenksomhet og kunnskapsløshet hos norske innvandringsmyndigheter. Det er i så fall ikke en rettsstat verdig, skriver Dagen på lederplass.

Prest refser asyladvokater

KONVERTITTER

Jan Bygstad mener konvertitter ikke alltid får den juridiske hjelpen de trenger.

Mer misjon av fusjon?

MISJON

Men er det så farlig da? For dem som ikke lenger blir prioritert med forkynnelse av Guds Ord, kan det handle om frelse eller fortapelse.

Bedehusets situasjon og fusjon av organisasjonar

innspel

Det har vore ei dramatisk utvikling for Bedehus-Noreg sidan eg byrja i misjonssamanheng tidleg på 1970-talet og fram til no. ­Arbeidet er radikalt redusert både når det gjeld substans, aktivitet og frammøte. Parallelt har det skjedd ei læremessig oppløysing i Den norske kyrkja og ved Menighetsfakultetet.

Slår seg sammen og bygger ny kirke

fusjonerer

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns menigheter i Skien og Porsgrunn har vokst seg ut av sine gamle kirkebygg.

Barn i gudstjenesten - en plage

SYNSPUNKT

Enkelte er så rigide på den liturgiske orden at den framstår nærmest som barnefiendtlig og støpt i sement. Andre ender opp i motsatt grøft og konverterer gudstjenesten til familieshow og forestilling. Her utfordres vi i stedet til en krevende, men velsignet balanse.

Meld deg ut av Den norske kirke

DEN NORSKE KIRKE

Det er ikke farlig å melde seg ut av kirken. Mange av oss har gjort det allerede. Og er lettet og takknemlige for at vi gjorde det. Og flere og flere følger nå på. Kirken 
i Norge er nemlig ikke identisk med Den norske kirke.

Ekteparet sitter på gjerdet

medlemskap

Ekteparet Gjedrem meldte seg ut av 
Den norske kirke etter homoliturgi-vedtaket i vår. De lurer fremdeles på hvor de skal melde seg inn.

– Jeg er grunnleggende katolsk

konverterer

– Frykten for skuffelse hos mennesker rundt meg har vært det vanskeligste, sier Dag Øivind Østereng om sin beslutning om å bli katolikk.

DELK, en kirkelig nødhavn?

i fokus

Vi respekterer dem som forblir i Den norske kirke; her er det snakk om ufattelig sterke bånd. Samtidig forstår vi svært godt de som sier: Nok er nok. Dette går bare én vei. Vi er glade om vi kan hjelpe dem, være et åndelig hjem. Og vi ønsker å ta imot dem med varme og respekt om de banker på vår dør. Men det utløser ingen jubelscener hos oss.

Ved et veikryss

DET NORSKE KRISTENFOLK

Vår eneste redning som enkeltmenneske og misjonsfolk er å vende tilbake til utgangspunktet og samles om enn vi blir få i våre hjem, i lillesalen i frikirkene og i lillesalen på våre misjons- og bedehus.

Døpte syv iranere

blir kristne

Prest Jan Bygstad mener det skjer en vekkelse blant iranere. Søndag ble syv voksne og barn døpt i hans menighet i Bergen.

Vil skille kristne og muslimer på asylmottak

asylmottak

Trusler og vold mot kristne asylsøkere gjør at danske innvandrerprester åpner for å skille dem fra muslimer. Forslaget får blandet mottakelse blant norske kristenledere.

Retorikk og kirkevalg

kronikk

«Gå bort og synd ikke mer!» For talen om omvendelsens nødvendighet har aldri stått i strid med kjærlighetsbudskapet i Kristi munn.

Massedåp av flyktninger

konvertitter

Aref Movasaq har ikke bare forlatt hjemlandet. Han er en av mange hundre som har konvertert fra islam til kristendom etter at de kom til Tyskland.

«Konservativ krise»

synspunkt

De første årene i min tid som bibelskolelærer undret jeg meg ofte over den nesten fullstendige mangel på bibelkunnskap hos svært mange unge som begynte på bibelskolen.

Leikar 1800- og 1900-talsleiken

synspunkt

Eg etterlyser kyrkjelege minoritetsstrategiar. Gjerne slik Rolf Ekenes skildrar livet i DELK, med forkynning og undervisning, rettleiing og formaning med tanke på utrusting av dei som vil ta ansvaret med å tradere tru og praksis i sine miljø. Bedehusa oppstod som noko attåt statskyrkja, men no må dei miljøa kunne stå på eigne bein om dei vil overleve.

Kristne, iranske Mathias har fått innvilget asyl

konvertitt

For første gang har han blitt trodd. Bak seg har han en rekke avslag fordi UNE ikke trodde at han virkelig var kristen. – Jeg ble målløs, sier Mathias Khezri. Den kristne iraneren vil nå invitere 
til fest for å feire at han har fått opphold.

Stille vekst av kristne grunnskoler

Meninger

Det skjer noe der ute nå. Kan­skje vil flere satse? Vi tror for­eldre­grup­per, or­ga­ni­sa­sjo­ner og kirke­sam­funn bør se stort på å satse på barn og unge med å etab­le­re krist­ne sko­ler, skriver Torgeir Flateby.

Kristne kvinner fortsatt undertrykket

Kristenliv

Misjonær og teolog Terese Bue Kessel har forsket på hvordan kristne kvinner i Kamerun har det i hjem, kirke og samfunn. Det ser ut som at kvinners livssituasjon bare i liten grad har endret seg de siste tiårene.

Samles om verdensvid Bibel-tillit

Kristenliv

I går og i dag samles Evangelisk Luthersk Nettverk (ELN) til internasjonal konferanse i Oslo. Homofilisaken er bakteppe når konservative aktører skal styrke sin frimodighet.

Bønneemner foran valget

Meninger

Nå nærmer det seg stortingsvalget 2013. Vi er takknemlige for å bo i et velfungerende 
demokrati, med fred og velstand. Vår bønn er at Gud fortsatt må få sin vei med vår nasjon!

Svake premisser utfordrer tilliten til Bibelen

Meninger

Ved å følge fler­tal­lets pre­mis­ser for bi­bel­bruk er ut­val­gets mindre­tall an­svar­lig for en un­der­mi­ne­ring av Skrif­tens auto­ri­tet som gud­dom­me­lig norm for tro og liv.