Se verden i bilder

Samfunn

Fotografene fryser øyeblikkene. Små glimt av hverdag, helg, tårer, smil, fest, eller kampen for å overleve.

NETTDEBATTEN: Når siste ord er moderert

Meninger

Hel­dig­vis er det ingen ano­ny­me de­bat­tan­ter som skal av­gjø­re hvor jeg skal til­brin­ge evig­he­ten. I den saken har den øvers­te mo­de­ra­tor siste ord - alene.