Møtte Jesus i iransk fengselscelle

Møtte Jesus

Liggende på gulvet i en fengselscelle i Iran erfarer han at Guds lys trenger gjennom mørket. – Jeg måtte lære meg å glemme min smerte, forteller Dan Baumann.

35 henrettet i Saudi-Arabia i år

dødsdom

Saudi-Arabia har henrettet en drapsdømt mann ved halshogging. Mannen er den 35. personen som er blitt henrettet i landet så langt i år.

Egypt omgjør dødsdom mot 183 islamister

egypt

En egyptisk ankedomstol har omgjort dødsdommen mot 183 islamister, inkludert lederen for Det muslimske brorskap, Mohammed Badie, melder DPA.

Ingen løsning for Joshua French

Samfunn

Stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­berg og uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide møtte Kon­gos pre­si­dent Jo­seph Ka­bi­la i New York.

Henrettelse av utviklingshemmet stanset i USA

Samfunn

Bare mi­nut­ter før han skul­le få gift­sprøy­ten, kom be­skje­den som red­det psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de War­ren Lee Hills liv: Hen­ret­tel­sen var ut­satt.