Amerikansk varsler vil søke asyl

Samfunn

USAs etter­ret­ning over­vå­ker «om­trent alt», hev­der Ed­ward Snow­den. Han håper å slip­pe straff for å ha av­slørt over­vå­kin­gen ved å søke asyl i et annet land.