Rekordår for Bibelskolen i Grimstad

elevboom

Bibelskolen i Grimstad har 
leid to leiligheter og gjort personalbolig 
om til internat for å få plass til årets kull.

Evolusjon og gamle tryllekunster

vitenskap

«Tryllekunstene» som kreasjonister bruker: bortforklaringer av hele evolusjonsprosessen, er enkle leketøy for de som vil latterliggjøre gudstroen.

Misjonens lim og drivstoff

kommentar

Bedehusbevegelsens 
fremtid ligger 
ikke i å ta vare på alle bygningene som en gang spilte en viktig rolle.

Inga bragd å melda seg ut

synspunkt

Slik eg ser det er det ingen som har svikta kyrkja og kyrkja sin Herre meir enn våre biskopar. Det er svært vanskeleg å forstå at slike som har studert Bibelen i mange år, kan ha så lita ærefrykt for den levande Gud som vi snart skal gjera rekneskap for.

Har vi mista synet frå Patmos?

synspunkt

Eg trur at noko av grunnen til at kristenfolket i Norge er meir prega av materialisme enn av evangelisering, er at vi har mista synene frå Patmos. Forløysinga sin dag er her snart, og Herrens bud har derfor hast, skriv Erik Furnes.

EU - et sete 
for Antikrist?

eu

EU var Antikrists rike, bankkort inneholdt strekkoden 666, og det stod en datamaskin i Brussel som overvåket hele verden. Det er 20 år siden 
nordmenn sist 
sa nei til EU.

Mange avvik i offentlige skoler

Samfunn

Utdanningsdirektoratet påviste lovbrudd ved ni av ti private skoler i 2012. Oversikten fra landets fylkesmenn viser at lovbruddene er nesten like mange i den offentlige skolen.

Pionér-menn ikke verdsatt

Kristenliv

Bedehus-Norge mangler ikke kvinner i topposisjoner, men menn som trosser Janteloven og gjør mer enn å stable stoler, mener ung kvinnelig ansatt i Indremisjonsforbundet.

Rektor på Bildøy og tenestedeling i ImF

Meninger

Temaet menn og kvinners teneste er i seg sjølv utfordrande, og mindre utfordrande vert det ikkje når vi som organisasjonar driv verksemd som ikkje har klare parallellar i DNT.

Glad for at Kjølvik sa ja

Kristenliv

Den landskjente sangevangelisten Irene Krokeide Alnes deler ikke kritikken mot at en kvinne har blitt konstituert som rektor på Bibelskolen Bildøy.

- Kvinnelig rektor er et historisk avvik

Samfunn

Indremisjonsforkynner Johannes Kleppa frykter at Indremisjonsforbundet (ImF) skal utvikle seg i feil åndelig retning etter at en kvinne har blitt ansatt som rektor ved bibelskolen.

Ekteskap og gjengifte

Meninger

Spørs­må­let om hvor­vidt Bi­be­len åpner for gjen­gif­te må be­sva­res med teo­lo­gis­ke ar­gu­men­ter.

Drømmer om å bli emissær

Kristenliv

Etter to år på bibelskole har Ruben Lie Monsen bestemt seg for å bli emissær. - Det gir meg stor glede å jobbe med Bibelen og dele det jeg ser med andre, forteller han.