Å lyve seg inn i et land

Meninger

At KrFU-le­de­ren ope­rer­te med dekk­his­to­rie for å komme inn i Hvite­russ­land, ak­tua­li­se­rer et di­lem­ma som mange idea­lis­ter må ta stil­ling til, skriver Dagen på lederplass.

Bibelsmuglerne

Kristenliv

Åpne Dører hjelper forfulgte kristne til å stå sterke i stormen. De smugler fremdeles bibler, hvis det trengs.