Det som skjer på vår vakt

Lederartikkel

Vi må ruste oss for fremtiden. Det vil ikke være mulig å opprettholde det velstandsnivået vi har blitt vant til hvis vi aksepterer en stadig voksende offentlig sektor.

Samtaler med de skeptiske

bokanmeldelse

Som få andre evner Tim Keller å bygge bro mellom gjenkjennelig skepsis i samtiden og klassiske kristne svar, uten å ty til lettvitne løsninger.

Ønsker ikke nikab-forbud

utdanning

Regjeringen vil forby nikab i norske utdanningsinstitusjoner. Men ved høyskoler og universiteter blir forslaget nedstemt.

Laveste befolkningsvekst på ti år

BEFOLKNING

Ikke siden 2005 har befolkningsveksten vært lavere i andre kvartal. Nedgangen forklares med liten innvandring og få barnefødsler.

Tobakk taper terreng

tobakk

4,7 milliarder mennesker bor nå i land som har iverksatt tiltak mot røyking, ifølge WHO.

Religionsfriheten i Russland er slutt

lederartikkel

Russland har trådt ut av fellesskapet av siviliserte nasjoner der innbyggernes trosfrihet respekteres av myndighetene.

Fortsatt er det kristne som får flest barn

BEFOLKNINg

De siste årene har kristne verden over fått flere barn enn andre religiøse grupper. Men eksperter mener islam kan bli like stor innen 2060. 

Islam kan bli størst

DEMOGRAFI

Muslimene vokser dobbelt så raskt som noen annen religiøs gruppe. Årsaken er ikke misjonsinnsats.

Yngrebølgen skyller inn over Oslo-området

befolkning

I januar sa statsminister Erna Solberg (H) at eldrebølgen er en av fire store utfordringer som Norge står overfor. Nye studier fra Oslo-området viser at det i denne regionen kommer en yngrebølge som motvekt.