Hellig eller alminnelig?

Lederartikkel

På mange måter har kirken i samfunnet vårt beveget seg fra «Jerusalem» til «Babylon».

Torp ønsket ikke å bidra til boken

OPPVEKST

Jan-Aage Torp retter i avisen Dagen kritikk mot metoden og det han kaller brister i boken «Jesussoldaten» av Tonje Egedius og Anders Torp som kommer ut på Cappelen Damm forlag. Mye av det han etterspør, er allerede gjengitt i metodekapitlet i boken.

En gripende skildring av Anders, men «den andre siden» mangler

OPPVEKST OG TRO

I dag er boken «Jesussoldaten» utkommet på Cappelen Damm Forlag, ført i pennen av Aftenpostens journalist, Tonje Egedius, i samarbeid med min kjære sønn Anders (27). Hvordan kunne alt dette skje? spør jeg meg selv. Svaret har jeg ikke. Men det er grunn til ettertanke.

Avstengt fra 
lykkelandet

nyheter

Du har antageligvis sett dem. De kommer gjerne flyttende. Og de bor i nabolaget en stund. Men før eller siden drar de videre. De er sosiale flyktninger i eget hjemland.

Kjære deg som ikke hadde en god mor å feire på morsdagen

i fokus

«Stille går han omkring, alene med sin sorg. Han skulle ønske han var med i barneleken, i skolegården hvor de andre barna er. Men i stedet går han alene der. De samme klærne som i går, gjemmer bort hans slag og sår.»