Ten Sing fyller 50 år

ten sing

En særnorsk eksportvare er 50 år. Ten Sing-festivalen «Spekter» samler ungdom fra hele Europa som har blitt gira på ideen om kristent lavterskelkor.

Politiet har hatt hendene fulle 17. mai

17. mai

Fyll rundt om i landet har gitt politiet nok å holde styr på 17. mai. Voldshendelser og fyllebråk er gjengangere flere steder.

Klar for kirkevalgkamp

Nyheter

– Jeg står på Åpen folkekirke sin plattform, sier tidligere Venstreleder, Odd Einar Dørum.

Barnevelsignelse i kirken

dåpssyn

Lille Kaspian ble ikke døpt, men bedt for i søndagens gudstjeneste i Bryn 
menighet i Bærum. Presten mener dette ikke strider mot dåpssynet til Den norske kirke.

Får internasjonal oppmerksomhet

DIAKONI

Kirken i Bærum har satset på et samtaletilbud for ungdom som blant annet inkluderer et «naskeprosjekt». Nå får tilbudet en europeisk pris.

Død kvinne glemt på sykehus-kjølerom

Samfunn

Først 39 dager etter sin død blir den 88 år gamle Bæ­rums-kvin­nen be­gravd. Kvin­nen, som ikke hadde på­rø­ren­de, ble glemt på Bærum syke­hus.