Korleis kan kyrkjelydar møta born med spesielle behov?

SØNDAGSSKULE

I staden for at foreldre skal halda barna heime i frykt for å bli opplevd som krevjande, vil no kyrkjelydar og sundagsskular heller tilpassa opplegget. – Vår misjon er Jesus til alle barna, seier Kristin Eide.

For Guds rike hører også slike til

autisme

Frykten for stygge blikk gjør at foreldre gruer seg til å ta med seg barn med autisme i kirken. Men Sebastian og mamma Katja lar seg ikke stoppe av det.