Tro som tåler granskning

nyhetskommentar

Tilbedelsens grunn er dypere og bredere enn logiske formler.

Reint fornuftsbasert apologetikk fører feil

innspill

Apologetikk er ei viktig sak i kristen tru og verksemd. Det dreier seg om å forsvara sanninga, slik vi har fått denne openberra i Bibelen, og med det dreier det seg om å forsvara vår heilage tru.

Ateistens kamp mot tro blir film

FILM

Da kona ble en kristen, ville ateisten 
Lee Strobel dokumentere at hun tok feil. 
Dokumentasjonen ble til en bok som nå er blitt film.

Evolusjon og skapelse - nei takk

TEOLOGI

For meg synest det som ein ikkje tek fullt på alvor den teologien som gjennomsyrer den nye boka.

Kristne ledere – skap en kultur for spørsmål

trosforsvar

Er det en ting som gjentar seg fortløpende i det offentlige søkelyset, så er det oppdagelsen at destruktivt lederskap henger nært sammen med en manglende evne til å motta og møte kritikk.

Sekulære selvfølgeligheter

kulturnotat

Martin Luther spurte etter en nådig Gud. I dag spør vesteuropeere flest om Bibelens Gud faktisk eksisterer. Kontrasten mellom reformasjonens kultursituasjon og vår egen er slående. Men hvorfor er en slik sekulær holdning så utbredt i vår kultur?

Apologetikk i Norge

debatt

Apologetikk er et fremmedord som betyr trosforsvar. I de aller fleste tilfeller betyr ordet forsvar for den kristne tro, men det finnes også ateistiske apologeter. I forbindelse med den pågående debatten om skapelse i Dagen, har det også vært artikler om trosforsvar og trosopplæring.

Om «skandaløs kjærlighet» i sør

se video

Veritaskonferansen i Grimstad går ikke omveier rundt de vanskeligste trosspørsmålene: «Er ikke tanken om offer og soning primitiv og voldelig?» er ett av dem.

Same sanning for truande og ikkje-truande

debatt

«Du kan ikkje tru noko anna enn det du veit, eller det du trur du veit», sa Dagens mangeårige sjefredaktør Arthur Berg ofte. Han meinte at den kristne trua måtte fundamenterast på sikker kunnskap. Dersom ikkje, duger ho ikkje. Berg var ein stor apologet.

Hva slags apologetikk?

apologetikk

Olaf Engestøls siste innlegg om apologetikk gir inntrykk av at han sier ja til noe han ønsker å si nei til. Å si at det er rom for trosforsvar i kirken er å si for lite. Det er som å si at det er rom for syndere i kirken. Apologeten utfører en viktig del av kirkens misjonsoppgave.

Hva skal vi si til de unge om skapelse?

Skapelse

Forkynnelse mot evolusjonsteorien kan føre til troskrise, mener ungdomsforsker. – Slik trenger det ikke være, kontrer ungjordskreasjonist.

Kampen om tanken

apologetikk

Som kristne filosofiinteresserte tenåringer på videregående var vi en gjeng som elsket å diskutere de store spørsmålene. Vi leste Erik Dammans bok «Bak tid og rom» med stor iver. Det er en populærvitenskapelig bok som blant annet forsøker å åpne opp for en åndelig side i en vitenskapelig forståelse av universet.

Skapelse og skrifttroskap

SYNSPUNKT

Alle bør være varsomme med for sterke ord i den ene eller i den andre retning. Fromhet og varhet preger ikke de mest ytterliggående innleggene på noen av sidene.

– Velkommen, skeptikere

usa

Både moderne menneskers spørsmål og Bibelens tidløse svar skal få plass i Redeemer Presbyterian Church. Menigheten er blitt et fenomen i New York.

C. S. Lewis – en inspirerende apologet

i fokus

Arven fra den bestselgende forfatteren C.S. Lewis illustrerer apologetikkens strategiske betydning. Vi trenger å inspireres av Lewis til en kreativ og allsidig apologetisk innsats.

Apologetikkens grunnleggende utfordring

SYNSPUNKT

Engestøl er kategorisk og generell: Apologetikk fungerer ikke. Det er lett å vise at Engestøl tar feil. Ett moteksempel er egentlig nok. Jeg selv er et moteksempel. Min vei fra ateisme til kristen tro, ville neppe funnet sted uten argumentasjon for gudstro og kristen tro.

Evolusjonslærens konsekvenser

SKAPELSE

Det er sterkt beklagelig at store deler av apologetikken, det arbeidet som skulle forsvare troen på Bibelens Gud, ofte ender opp med å gjøre det motsatte.

Mer om gudstro og vitenskap

Samfunn

Det er sunt for kristen-Norge at det de siste månedene har foregått en debatt i Dagens spalter om vitenskap og Gudstro. Det er ikke alle aviser og blader som godtar en slik debatt. Så all ære til Dagen!

Forsvarer troen via tastaturet

blogger

Skoleelev Mathias Sørbø (18) ble motivert av misvisende påstander i skolens lærebøker.

En apologetisk vekkerklokke

i fokus

– Skolens religionsundervisning preges av en grunnleggende sekularisme. Ateistiske holdninger framstilles som nøytrale og upartiske, mens religiøst troende omtales som naive og gammeldagse.

Ber menigheter ta tak i Jesus-skepsis

undersøkelse

Daglig leder Anne Lise Søvde i Norsk råd for misjon og evangelisering (Norme) er overrasket over den sterke skepsisen til om Jesus er historisk person. Hun mener kristne må ta det som en utfordring.

Men Bibelen hadde rett

frispark

Utgravingen av Ninive og hundrevis av andre utgravninger de siste 150 år har bevist at Bibelen er en fantastisk kide til kunnskap.

Søkte Allah, fant Jesus - lang kamp for troen

bokanmeldelse

Det er lenge sidan, om det nokon gong har skjedd, at omgrepet apologetikk (trusforsvar) har vorte så fylt med meining og innhald som etter å ha lese denne boka.

Ny leder for Laget

laget

Bestefaren ble kalt Sunnmørsbispen, faren var generalsekretær i Normisjon. Nå skal også Karl-Johan Kjøde bli leder i Kristen-Norge.

Troverdige ord

Meninger

Kjenn­skap til gode grun­ner for å stole på Bi­be­len er vik­tig for alle krist­ne.

Lag på lag i Nord-Norge

Kristenliv

Laget opplever vekst i nord. 21 ga til kjenne at de ville bli kristne på nyttårsleiren og i løpet av det siste året har det blitt startet fem nye lag. - En gladsak, ifølge generalsekretær Tor Erling Fagermoen.