Plikt til å beskytte også jøder

Synspunkt

Det gjør at folk flest ikke lenger reagerer når man kaller jøder barbariske eller barnemishandlere. Det gjør at «hverdagsantisemittismen» ikke dør.

- Bistandspenger støtter fiender av staten Israel

Israel

- Nødhjelpsorganisasjoner støttet av Norge framstiller Israels behandling av palestinerne som ren apartheidpolitikk på linje med nazismen i Tyskland. Deres mål er boikott og sanksjoner mot Israel, hevder Jitzhak Santis, leder for NGO Monitor.

Påstanden om Israels rasistiske apartheid-politikk

Meninger

Israels ikke-jødiske statsborgere som består av arabere, muslimer, kristne, beduiner, drusere og bahai`er har i dag fulle rettigheter med stemmerett. Araberne finnes i alle deler av det israelske samfunnet, på universitetene som professorer og studenter, i diplomatiet og iblant i regjeringsposisjoner, skriver Dag Øyvind Juliussen

- Støtter Israels rasistiske apartheidpolitikk

Samfunn

Ebba Wergeland i «Akademisk og kulturell boikott av staten Israel» er ikke glad for avtalen som Stavanger Universitet har inngått med Technion. - Dette er direkte støtte til Israels rasistiske apartheidpolitikk, sier Wergeland.

- En epoke er avsluttet

Samfunn

Pro­fes­sor og Afrika-kjenner Tore Linné Erik­sen vil huske Nelson Man­de­la for rol­len han spil­te som en sør­afri­kansk fri­gjø­rings­le­der.

Hvor sitter du?

Meninger

Hvem set­ter du deg ved siden av på bus­sen? Et pus­sig spørs­mål kan­skje, men verdt å stil­le etter at det ble kjent at en av seks nors­ke menn ville ha flyt­tet seg hvis de viss­te at per­sonen i busse­tet ved siden av var ho­mo­fil.

Mandela i bedring på 95-årsdagen

Samfunn

Nel­son Man­de­las helse blir sta­dig bedre, mel­der den sør­afri­kans­ke re­gje­rin­gen på anti­apart­heid­hel­tens 95-års­dag.

Zuma: - Mandela er blitt bedre

Samfunn

Sør-Afri­kas tid­li­ge­re pre­si­dent og anti­-apart­heid­le­der Nel­son Man­de­la fort­set­ter å bli bedre, iføl­ge pre­si­dent Jacob Zuma.

Tilgivelsens kraft

Meninger

Nel­son Man­de­la klarte å om­for­me li­del­se og urett­fer­dig­he­t til en po­si­tiv kraft.

Ber for lungesyk Mandela

Samfunn

Sør­afri­ka­ner­ne ber for Nel­son Man­de­la. 94-årin­gen ble inn­lagt på syke­hus i hel­gen, og mange mener ver­den nå må for­be­re­de seg på å ta far­vel med fri­het­si­ko­net.